Ga naar inhoud

Over de Dutch Blockchain Coalition

Over DBC

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De missie van de DBC is om kennis over en het gebruik van blockchain te vergroten en daarmee de decentrale inrichting van de digitale infrastructuur in Nederland te versnellen. De DBC is hierin vooral een katalysator en een facilitator, die een omvangrijk publiek-privaat netwerk activeert en verbindt. 

Blockchain maakt een betere digitale samenleving mogelijk

Nep-nieuws, datalekken en stilvallende goederenstromen maken steeds duidelijker dat digitale systemen in veel gevallen ook kritieke systemen zijn die inclusief, verifieerbaar, robuust maar toch wendbaar moeten zijn. Systemen met dergelijke eigenschappen zijn decentraal ingericht, zeker naarmate ze complexer worden. En een decentrale inrichting van digitale systemen is op schaal mogelijk geworden door blockchain. Met een decentraal digitaal systeem is er een alternatief voor de centraal ingerichte digitale diensten van bijvoorbeeld grote tech-bedrijven die monopolistisch werken, niet transparant en weinig democratisch zijn.

Deze ontwikkeling wordt ook wel Web 3.0 genoemd. Decentrale systemen zijn daarnaast ook een fundament voor schaalbare samenwerking in complexe vraagstukken zoals energietransitie, veiligheid of mobiliteit. Dat maakt decentrale inrichting van digitale systemen in veel gevallen wenselijk en blockchain is daarbij een belangrijke 'enabling technology'.

Het is dan ook de visie van de DBC dat decentralisatie van digitale systemen een logische volgende stap is in de digitalisering van de samenleving. Nederland kan hierbij in Europa een belangrijke rol spelen. Deze visie sluit aan bij het door DBC ingezette 'Blockchain for Good' beginsel.

En dat is waar we ons voor inzetten

De rol van DBC is proactief en faciliterend. Dat wil zeggen dat de DBC haar partners helpt door duiding en richting te geven, maar ook door interactie mogelijk te maken; altijd met als doelstelling om concrete resultaten te behalen. Het is onze missie om de kennis over en het gebruik van blockchain te vergroten en daarmee de decentrale inrichting van digitale infrastructuur in Nederland te versnellen. We focussen ons daarbij op de volgende maatschappelijke en economische toepassingsgebieden, waarbij de DBC partners voortdurend kunnen bijsturen in de inhoudelijke focus, via de bestaande DBC governance.

De DBC richt zich op de (verdere) ontwikkeling van cruciale bouwstenen – die ook door bovenstaande thema's heen lopen – waaronder Crypto economics, Self-Sovereign Identity (SSI) en vraagstukken die met opschaling, standaardisatie en Human Capital te maken hebben. Samen met onze partners geven we hier invulling aan.

Wij richten ons daarbij op drie taken
3 kerntakel
Actief Ecosysteem

De Dutch Blockchain Coalition is dé plek waar overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen zich bezighouden met decentrale inrichting van digitale infrastructuur en waar diensten elkaar vinden; hetzij om onderzoek te doen en de strategische agenda te bepalen, hetzij met elkaar use cases te ontwikkelen en op te schalen, hetzij om kennis en ervaring uit te wisselen. Tegelijkertijd ontstaat er zo een basis voor ontwikkeling van blockchain talent in Nederland.

  • Organisaties bij elkaar brengen, fysiek en digitaal;
  • Het faciliteren van een fysieke en digitale ontmoetingsplek door middel van bijeenkomsten, evenementen en een digitale omgeving voor interactie;
  • DBC-partners kunnen deelnemen in werkgroepen en deelnemen aan activiteiten.
Strategische Dialoog
  • Wij gaan meer doen aan visievorming en proactief de dialoog aan met beleidsmakers, bestuurders en politici;
  • Binnen de toepassingsgebieden en cruciale bouwstenen een visie opstellen en uitdragen met onze partners;
  • De visie wordt gevormd en onderbouwd door onderzoek en gestaafd door use cases.
Use cases met impact
  • We richten ons op de use cases die impact hebben binnen het thema en op de overkoepelende missie om decentrale inrichting van digitale systemen te versnellen;
  • We hebben een zogenaamde 'funnel'-aanpak waarin we verschillende fasen onderscheiden met eigen voorwaarden om door te gaan naar een volgende fase.

Team Dutch Blockchain Coalition

over het bericht: Alexander van den Wall Bake

Alexander van den Wall Bake

Program Lead Self-Sovereign Identity (SSI)

over het bericht: Yvo Hunink

Yvo Hunink

Program Lead Digital Product Passports

over het bericht: Hanneke Jansen

Hanneke Jansen

Coallitiesecretaris

over het bericht: Mark van Staalduinen

Mark van Staalduinen

Program Lead Digital Trust NL

over het bericht: Marloes Pomp

Marloes Pomp

Program Lead Governance & Web3

over het bericht: Nina Huijberts

Nina Huijberts

Innovation Manager

over het bericht: Robert Jan van Pelt

Robert Jan van Pelt

Programmamanager Company Passport

over het bericht: Victor van der Hulst

Victor van der Hulst

Coalitiemanager

over het bericht: Rob van Gijzel

Rob van Gijzel

Voorzitter

over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases

over het bericht: Harmen van der Kooij

Harmen van der Kooij

Program Lead Digital Commons and Interoperability

over het bericht: Femke Bartelds

Femke Bartelds

Communicatieadviseur