Ga naar inhoud

Carrière Wallets

Carrière Wallets

Carrière Wallets zijn apps waarmee burgers zelf digitaal gewaarmerkte diploma’s en overige certificaten, VOG-verklaringen et cetera beheren en overleggen aan bijvoorbeeld werkgevers bij wie ze in dienst treden. Deze wallets geven burgers meer regie over hun gegevens of ‘credentials’ en de mogelijkheid deze gegevens op een veilige manier digitaal te delen. 

Ook voor HR-afdelingen zijn er belangrijke voordelen:

  • sneller en efficiënter (kostenreductie) valideren van kwalificaties bij het zogenoemde ‘onboarden’ van nieuwe medewerkers en
  • minder fraude met diploma’s en overige certificaten.

Wat is de Carrière Wallet?
Praktijktesten

Er lopen reeds diverse praktijktesten. Zo werken 40 grote werkgevers op dit onderwerp samen met Rabobank en Randstad

Het UWV heeft een praktijktoets lopen met de gemeente Rotterdam

En het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontwikkelt momenteel een wallet voor de Europese Blockchain Infrastructuur waar o.a Verified Credentials van diploma’s mee ontsloten kunnen worden. 


Maar ook in andere projecten wordt met Verified Credentials gewerkt. Zo ontwikkelde het publiek-private consortium uNLock aan het aantonen van testresultaten middels Verified Credentials en testen een aantal gemeenten, VNG en het CJIB credentials om het proces voor schuldhulpverlening te verbeteren.

In samenwerking met Digicampus, het ministerie van BZK en het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) en de partijen betrokken bij de praktijktesten werkt DBC aan de totstandkoming van een afsprakenstelsel voor datadeling door de overheid ten behoeve van Carrière Wallets. De ontsluiting van die gegevens is een belangrijke randvoorwaarde voor breed inzetbare Carrière Wallets.

Interview met Anton Slijkhuis van het Ministerie van SZW over de Carrière Wallet

Lees meer
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases