Ga naar inhoud

Company Passport

kader 2


Vanaf 1 augustus 2021 moet een Europese burger in staat zijn om een BV volledig digitaal op te zetten. Samen met de KNB, KVK, ABN AMRO en de Belastingdienst onderzoekt de Dutch Blockchain Coalition hoe het 'Ondernemingspaspoort' het proces van het oprichten van een bedrijf en handel met andere organisaties kan vereenvoudigen, terwijl (juridische) zekerheid wordt gegarandeerd door verdere digitalisering van de processen, gebruikmakend van Self Sovereign Identity en vertrouwensdiensten die zijn ingebed in eIDAS sinds 2021.

Visie: Gebruik van digitale gegevens om (juridisch) vertrouwen en gemak voor ondernemers en de samenleving als geheel te verbeteren
Er is een groeiende behoefte onder ondernemers, evenals overheids- en publieke organisaties, om zichzelf en elkaar (individuen of bedrijven) naadloos en met meer zekerheid over de grenzen heen te kunnen identificeren. Processen in dienstverlening kunnen worden geoptimaliseerd en geautomatiseerd, waardoor de samenwerking tussen verschillende partijen in de keten kan worden verbeterd.

Deze behoefte aan gemak en de behoefte aan zekerheid heeft geleid tot de oprichting van het Company Passport.

Wat is het Company Passport?
Het Company Passport is een Trust Framework (TF) dat gebruikmaakt van eIDAS om veilige en naadloze handel met andere bedrijven, consumenten en interactie met publieke partijen mogelijk te maken.

Het Company Passport TF biedt vertrouwensdiensten op basis van de volgende inspanningen:
• Gevestigd financieringsmodel
• Standaarden, taxonomie
• Technische architectuur
• Governance
• Juridisch kader
• Operationele afspraken

Use-cases

Het Company Passport kan vele gebruiksscenario's faciliteren in tal van categorieën, zoals het oprichten van een bedrijf, klantonderzoek (deel relevante KYC-gegevens) en het faciliteren van zakelijke interacties (naadloze belastingheffing, machtiging van werknemers om namens het bedrijf op te treden). Een voorbeeld van een concreet gebruiksscenario is het oprichten van een bedrijf.

Gebruiksscenario 1: Nieuw bedrijf en het openen van een bankrekening
Een ondernemer moet veel documenten meerdere keren opnieuw indienen voordat hij/zij een bedrijf kan oprichten en moet zichzelf ook meerdere keren identificeren. Dit brengt vaak extra kosten met zich mee en kost veel tijd. Zelfs na het registratieproces moet de ondernemer zichzelf meerdere keren per jaar identificeren met bestaande gegevens, bijvoorbeeld om een bankrekening te openen, een commerciële relatie aan te gaan of toegang te krijgen tot een groothandel. Dit vereist opnieuw aanvragen van - vaak dezelfde - documenten. Door gebruik te maken van het Company Passport kunnen belangrijke documenten gemakkelijk en veilig gedeeld worden zonder continue (her)identificatie met bijv. de KVK en de Belastingdienst. Tevens heeft de ondernemer beter zicht op de lopende processen, en kan hij zich dus bezig houden met (veilig) ondernemen!

Met dank aan Eric Wetzels (Polyfluor) en Noor Figdor (Feelou).

Andere gebruiksscenario's:

Het Company Passport zou ook van pas kunnen komen in UBO-vaststellingen. Lees hierover meer op de pagina "Customer Due Diligence via Company Passport ". Andere gebruiksmogelijkheden omvatten het autoriseren van werknemers binnen een bedrijf (machtigingen), het delen van KYC-gegevens, of het realtime innen van belastingen.

Stap voor stap naar het ondernemingspaspoort

Begin 2022 is er een onderzoeksagenda opgesteld die vragen bevat die te maken hebben met onder andere juridische en technische aspecten. Deze vragen zijn grotendeels uitgewerkt in een onderzoeksrapport, waarbij ook uitgebreid aandacht is geschonken aan de Value Case voor ondernemers én voor de betrokken organisaties. De samenvatting hiervan, inclusief een inkijk in de fase gedurende 2023/2024, is te lezen in de brochure.

Fase 2, de Onderzoeksfase, heeft in 2023 geresulteerd in de Design Sprint, waarin er collectief gewerkt is aan het technische en juridische framework van het Ondernemingspaspoort. Voorts is zowel een prototype als UX-demo gebouwd en hebben real life ondernemers voor het eerst het Company Passport kunnen testen.

De vergaarde kennis en meest recente ontwikkelingen zijn samengevat in het eindrapport Fase 2.Zeker nu de propositie steeds concreter wordt, zijn wij op zoek naar instellingen en organisaties die willen aansluiten om input te leveren aan het design en verdere functionaliteiten van een toekomstig Company Passport. Interesse? Neem contact met ons op!

Lees nu: Eindrapport Fase 2 Company Passport, editie oktober 2023

Lees meer

Lees nu: Brochure Company Passport, editie februari 2024

Lees meer

Interview met Leon Roseleur van de KNB over Company Passport

Lees meer
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Nina Huijberts

Nina Huijberts

Innovation Manager

over het bericht: Robert Jan van Pelt

Robert Jan van Pelt

Programmamanager Company Passport