Ga naar inhoud

Customer Due Diligence via Company Passport

Vriend en vijand zijn het erover eens: de uitvoering van anti-witwasregelgeving kan efficiënter en beter. Dit is ook de inzet van het beleid van DNB in haar rapport “Van herstel naar balans” en onlangs gepubliceerde KPMG rapport “Krachten Gebundeld". Een grote bron van inefficiëntie en frustratie is de onnodige herhaling van processen. Veel dubbel werk en onnodige klantbelasting vallen te voorkomen door poortwachters in staat te stellen bij de invulling van hun rol informatie te delen en samen te werken.

Digitale identiteit met “verifiable credentials” biedt de ideale technologie hiervoor. Zij stelt instellingen in staat om, met instemming van de klant, op het hoogste vertrouwensniveau informatie uit te wisselen waarbij de herkomst en authenticiteit van de informatie eenvoudig zijn te verifiëren. De technologie is “privacy-by-design” en stelt zeker dat geen informatie kan worden gedeeld zonder instemming van de klant. Het belang van privacybescherming blijft daarmee gewaarborgd. Door poortwachters met gebruikmaking van de techniek en instemming van de klant te laten samenwerken, kan werk worden hergebruikt, informatie gedeeld, dubbelwerk voorkomen, en de kosten gedeeld. De voordelen zijn groot:

  • Een beter (vollediger en actueler) klantdossier
  • Tegen lagere kosten
  • Met lagere klantbelasting
  • Terwijl privacybescherming blijft gewaarborgd.

Als onderdeel van Company Passport wordt, samen met een aantal gevestigde instellingen en start-ups, een pilot uitgevoerd waarin een systeem wordt ontwikkeld en getest om poortwachters in staat te stellen cliëntenonderzoek op verantwoorde wijze te laten delen en hergebruiken. Een digitale identiteitswallet voor rechtspersoon, oftewel een “Company Passport”, in combinatie met “verifiable credentials” vormen de spil van het systeem. Om het project overzichtelijk te houden, legt de pilot zich in eerste instantie toe op de UBO-vaststelling. Het project kan in een vervolgstadium worden uitgebreid met andere elementen van het cliëntenonderzoek.

Het project dient het maatschappelijk belang van een doelmatiger inzet van middelen bij de vervulling van de poortwachtersrol. Voor ondernemers betekent dit concreet een potentiële vereenvoudiging en versnelling van onboarding- en actualisatieprocedures met een navenante reductie van de bijbehorende operationele en financiële lasten.

De tot nu toe betrokken instellingen zijn onder meer TNO, Aegon-a.s.r., ABN AMRO, Intertrust, KPMG, de KvK, en de KNB. Het project wordt geleid door Nicolaes Tollenaar (start-up) en Alexander van den Wall Bake (DBC).

Voor een uitgebreidere beschrijving van de pilot wordt verwezen naar het projectvoorstel.

Bedrijven, instellingen en brancheorganisaties die met de Wwft of de Sanctiewet te maken hebben en belangstelling hebben bij het project betrokken te raken worden van harte uitgenodigd contact op te nemen.

Voor meer informatie, neem contact op met Nicolaes Tollenaar (Project Lead Company Passport for Compliance) via nico.tollenaar@trustxchange.id of via +31651845327

of neem contact op met Alexander van den Wall Bake via alexander.vandenwallbake@dutchblockchaincoalition.org

over het bericht: Alexander van den Wall Bake

Alexander van den Wall Bake

Program Lead Self-Sovereign Identity (SSI)