Ga naar inhoud

electronic Bill of Lading (e-BL)

electronic Bill of Lading (e-BL)

Havenbedrijf Rotterdam, Blocklab, Dutch Blockchain Coalition, Rabobank, Hoogwegt, diverse Nederlandse overheidsorganisaties en hun counterparts uit Singapore werken samen aan de Global Showcase Digital Transfer of Ownership of the Bill of Lading.

Doel van dit traject is om uiteindelijk een volledig papierloze, wettelijk erkende overdracht van eigendom op basis van een verhandelbare digitale Bill of lading (e-BL) te realiseren in combinatie met verregaande digitalisering en automatisering van de benodigde documentenstroom en financiering van de onderliggende goederen. De Global Showcase levert hieraan een belangrijke bijdrage, net zoals het juridische track waarin wordt gewerkt aan de wettelijke verankering van de e-BL.

De e-BL kan in de nabije toekomst zorgen voor grote besparingen in logistieke ketens, uitbreiding van de wereldhandel en versterking van de concurrentiepositie van Nederland. Volgens berekeningen van de Digital Container Shipping Association (DCSA) zou bij een adoptiegraad van slechts 50% van de e-BL de maritieme industrie alleen al zo’n $4 miljard per jaar kunnen besparen. Het papieren proces is verre van veilig. 

Veel fraudezaken met nagemaakte eigendomsbewijzen zoals de Bill of Lading en bevestiging van ontvangst halen nauwelijks de pers. In de gevallen dat dit wel gebeurt, gaat het gelijk om bedragen van honderden miljoenen zo niet miljarden dollars. Gegarandeerde herkomst, integriteit, eigenaarschap en oorsprong van de e-BL vereenvoudigt handhaving.

Inzet van de e-BL maakt verdere digitale innovatie mogelijk. En dat is nodig. De beperkingen van het huidige papieren proces zijn pijnlijk duidelijk geworden gedurende de COVID-19 pandemie; de financiering van internationale handel drijft op een zee van papier. 

Bill of Lading, letter-of-credit, bevestiging van ontvangst; allemaal papieren documenten die door mensen gecontroleerd worden op echtheid en die fysiek overgaan van eigenaar naar nieuwe ontvanger. 

Het gevolg? Containers die bleven staan op de kade omdat koeriers de benodigde documenten niet konden ophalen en documenten die niet konden worden verzonden omdat er nog amper vluchten waren.

Gerelateerd nieuws

over het bericht: Internetconsultatie over het wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch vervoerbestand gestart


25 mei 2022

Internetconsultatie over het wetsvoorstel tot invoering van ...

over het bericht: Succesvolle kick-off Global Showcase Digital Transfer of Ownership of the Bill of Lading
06 april 2021

Succesvolle kick-off Global Showcase Digital Transfer of Own...

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases