Pensioen

Hoewel de blockchain binnen het Nederlandse pensioenstelsel technisch goed ingezet kan worden, moeten we een aspect niet vergeten: stel de gebruikers centraal. Zij zijn degenen die uiteindelijk de voordelen moeten merken, door bijvoorbeeld een eenvoudiger ‘realtime’ overzicht van de status van het pensioen.

Blockchain kan, mits op de juiste manier ingezet, bijdragen aan een veilige registratie van data waarmee gegarandeerd kan worden dat het ‘gewoon goed zit’ met het pensioen – en dat is uiteindelijk wat de gebruiker wil.

De veranderende arbeidsmarkt waarin Nederlanders steeds sneller en vaker van baan wisselen stelt pensioenregelingen voor grote administratieve uitdagingen die kunnen resulteren in onduidelijkheden voor pensioengerechtigden. Een simpele vraag als: “hoeveel pensioen heb ik waar opgebouwd?” kan door Blockchain technologie makkelijker beantwoord worden dan met de huidige systemen. APG en PGGM hebben reeds de ambitie om Blockchain technologie in te zetten om delen van de pensioen administratieve

processen efficiënter in te richten, hetgeen op termijn gaat leiden tot een structurele kostenverlaging voor alle pensioendeelnemers. De DBC participeert in deze use case vanuit de visie dat het belangrijk is burgers meer regie en eigenaarschap en inzicht te geven in hun pensioen.

Lees het interview met Hidde Terpoorten (APG) over deze use case

Download het visiedocument Blockchain for Good

06 december 2018

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Blockchain