Self-Sovereign Identity (SSI)

Een Self-Sovereign Identity (SSI) is de motor voor een soepele interactie in de online economie met directe impact op de fysieke wereld. Deze kan niet zonder interactie vanuit de overheid en dus participatie. De Self Sovereign Identity (SSI) is het puzzelstukje dat alle diverse vraagstukken omtrent blockchain kan verbinden.

Met name de bevestiging dat jij jij bent en/of dat jij 18+ bent en vele andere waarden. Dit is in lijn met de agenda digitale overheid en bijvoorbeeld de use cases diploma’s en pensioenen. Het uitgangspunt is het creëren van een open overheid waarin de transitie gemaakt wordt van het kopiëren van informatie naar het delen van waardes over deze informatie. De informatie blijft de single source of truth.

DBC heeft het afgelopen jaar een goed functionerende samenwerking opgebouwd. In de coalitie is door deelnemers gewerkt aan kennis en prototypes aangaande SSI. Dit voorstel beoogt deze samenwerking te continueren en professioneel uit te bouwen naar alle relevante partijen op het identity speelveld waardoor we de realisatie kunnen versnellen. Dit omvat onder meer, naast het werken aan de componenten voor deze SSI, de bouw van een digitale identiteit infrastructuur en een afsprakenstelsel. Deze identiteits-infrastructuur en dit afsprakenstelsel dienen te koppelen met de bestaande identity services (bijv. DigID) en openingen te bieden voor nieuwe ontwikkelingen als SSI. Daarmee wordt het fundament gelegd voor het aanbieden van overheidsdiensten waarbij de mens centraal staat.

Deze digitale identiteit is van cruciaal belang en daarmee een speerpunt voor DBC. We werken aan een voorstel hoe we hier slagkracht kunnen aanbrengen. We weten wat we willen en we weten dat we dit met een flink aantal partijen moeten doen, niet in het minst met de overheid. In de komende maanden wordt een concreet voorstel uitgewerkt dat begin 2019 moeten leiden tot een entiteit die hier met voldoende middelen de implementatie van SSI gaat realiseren.

Lees het interview met Maarten Schurink (secretaris-generaal BZK) over SSI

Download het visiedocument Blockchain for Good

06 december 2018

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Blockchain