Ga naar inhoud

Research & Innovation

Research & Innovation

Blockchaintechnologie krijgt veel aandacht en leidt tot steeds meer onderzoek en innovatie. In de blockchain wereld wordt vaak gesproken van een ‘ecosysteem’. Blockchain kwam op als een open-source technologie waar iedereen aan kon programmeren, deelnemen en in mee mocht beslissen. Omdat het huidige internet steeds meer lijkt op de tegenhanger van een ecosysteem, namelijk een monocultuur van een aantal gecentraliseerde platforms, biedt blockchain de unieke kans om na te denken en te onderzoeken hoe we onze digitale samenleving opnieuw willen inrichten.

De DBC is zelf ook een ecosysteem, waarin publieke en private organisaties en kennisinstellingen met elkaar samenwerken. Bij het ontwikkelen en opschalen van use cases komen betrokken partijen soms problemen tegen die nieuw wetenschappelijk onderzoek vereisen om tot oplossingen te komen. Omgekeerd worden er wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die weer een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken door de inzet van decentrale technologie. Het kan hierbij om technisch-wetenschappelijk onderzoek gaan, maar bijvoorbeeld ook om vraagstukken van juridische, ethische of economische aard.

De DBC slaat daarom bruggen tussen kennisinstellingen enerzijds en publieke en private organisaties anderzijds. Specifiek initieert en stimuleert de DBC consortia om wetenschappelijke vraagstukken op te lossen, waar idealiter ook weer wordt samengewerkt tussen overheden en/of bedrijven en kennisinstellingen. De komende tijd wordt de wetenschapsagenda van de DBC geactualiseerd en uitgebreid.


Hieronder een voorbeeld:


Onderzoek naar transparante en legitieme toepassingen van blockchaintechnologie

In 2019 is aan onderzoekers van de Tilburg Law School 1 miljoen euro aan financiering toegekend voor onderzoek naar transparante en legitieme toepassingen van blockchain technologie door de Nederlandse overheid in de complexe netwerksamenleving. Het project wordt voor driekwart gefinancierd door NWO en daarnaast door een consortium van publieke en private partijen.

Om haar diensten te verbeteren, ontwikkelt de overheid blockchain applicaties samen met bedrijven. Dit kan leiden tot complexiteit en onzekerheid over verantwoordelijkheden van de overheid en de optimale vormgeving van regelgeving. In het project “De rol en verantwoordelijkheden van overheden in gedistribueerde netwerken. Transparantie, vertrouwen en legitimiteit by design wordt onderzocht hoe blockchain kan worden ontworpen op transparante en legitieme wijze, zodat burgers kunnen vertrouwen op de overheid.

Het project wordt geleid door hoofdaanvrager dr. Jurgen Goossens van Tilburg Law School, Dr. Esther Keymolen van Tilburg Institute for Law, Technology, and Society en Dr. Damian Tamburri van Jheronimus Academy of Data Science

Meer informatie over dit project kan gevonden worden op Blockchain in the network society: in search of transparency, trust and legitimacy | NWO-MVI (in het Engels). 


De Dutch Blockchain Coalition en haar partners Ledger Leopard, CMS, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het Centraal Justitieel Incassobureau (onderdeel van het Ministerie van Justitie & Veiligheid) participeren actief in dit project, naast een aantal andere partners.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Victor van der Hulst

Victor van der Hulst

Coalitiemanager