Ga naar inhoud

Hernieuwbare Brandstoffen - Traceerbaarheid

Hernieuwbare Brandstoffen - Traceerbaarheid

De Dutch Blockchain Coalition wil samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie versnellen. Blockchaintechnologie is een belangrijke sleutel in het transparant verduurzamen van ons energiesysteem. Blockchain kan bijdragen aan duurzame en schaalbare oplossingen in de energiesector. Dit is één van de grote uitdagingen waar we samen voor staan.

Onze samenleving en economie zijn afhankelijk van wat de aarde ons te bieden heeft. Om in 2050 een leefbare aarde te hebben, moet er een grote inspanning gedaan worden ten aanzien van het klimaat; de nationale broeikasgasuitstoot terugdringen met 49% in 2030, oplopend naar 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Ook moet er inventiever worden omgegaan met de grondstoffen die er zijn.

Daarom zijn we gestart met een energietrack waarin partijen als Shell, Port of Rotterdam, de Nederlandse Emissie Autoriteit, ABN Amro, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en anderen samen werken aan use cases zoals het vastleggen van de biobrandstofketen en data-uitwisseling voor het optimaliseren van het elektriciteitsnetwerk.

Use case: Traceerbaarheid in de Biobrandstofketen – blockchain als een ‘single source of truth’
De energietransitie stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Nu de industrie van centraal naar decentraal gaat en we overgaan van brandstoffen gebaseerd op koolstof naar hernieuwbare brandstoffen, rijst de vraag hoe partijen kunnen aantonen en verifiëren dat groene energie ook echt groen is.

In samenwerking met NEA, Shell, Platform Hernieuwbare brandstoffen, Kryha en Energy Web heeft de Dutch Blockchain Coalition een Proof of Concept ontwikkeld om hernieuwbare brandstoffen door de gehele keten te kunnen traceren.

Daarmee worden een drietal problemen binnen deze keten opgelost. Zo is het niet meer nodig voor spelers in de industrie en regulerende autoriteiten om handmatig de duurzaamheidscriteria vast te leggen en te volgen, is de oorsprong van de hernieuwbare brandstoffen onveranderbaar vastgelegd op de blockchain en worden de moeilijkheden rondom het aantonen van additionaliteit opgelost.

Hoe werkt het?
Hernieuwbare brandstoffen kunnen van oorsprong tot eindgebruiker worden getraceerd middels een applicatie voor mobiele telefoons en desktops. Deze applicatie maakt gebruik van een gedecentraliseerde infrastructuur (blockchain) om efficiënt duurzaamheidsinformatie te verzamelen, aggregeren en visualiseren door de gehele keten; allemaal op een betrouwbare en verifieerbare manier. Daarmee wordt het vertrouwen in de industrie vergroot en kan het gebruik van hernieuwbare brandstoffen groeien.


Conclusie
De bevindingen van het Renewable Fuels Initiative zijn samengevat in een interim rapport. Het rapport geeft een overzicht van alle opgedane inzichten en biedt handvaten voor verdere ontwikkelingen. Het benadrukt dat samenwerking, transparantie en privacy-by-design cruciaal zijn, en komt met aanbevelingen voor een langetermijnvisie en de verdere ontwikkeling van digital product passports.

over het bericht: Yvo Hunink

Yvo Hunink

Program Lead Digital Product Passports

over het bericht: Nina Huijberts

Nina Huijberts

Innovation Manager