Ga naar inhoud

Veiligheid

Decentrale technologieën zoals blockchain en cryptografie bieden ongekende kansen voor innovatie voor onze maatschappij en het bedrijfsleven. Decentrale cryptografie kan zorgen voor data-integriteit in cruciale ketens en bijdragen aan veilige toegankelijkheid van data. Daarmee kunnen burgers, het bedrijfsleven en de overheid profiteren van de mogelijkheden en kansen die decentrale technologie ons biedt. Tegelijkertijd brengen deze nieuwe sleuteltechnologieën onbekende risico’s met zich mee. Dit is een gegeven waar we verstandig mee om moeten gaan en zo een digitale samenleving ontwikkelen waarin innovatie de ruimte krijgt en risico’s beheersbaar zijn.

Het thema Veiligheid ontwikkelt een nationaal publiek-privaat samenwerkingsverband dat is gericht op twee pilaren: Veiligheid in Blockchain en Veiligheid met Blockchain. Samen met betrokken stakeholders vanuit de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen werken we aan een agenda door gezamenlijk de uitdagingen en kansen te identificeren. Deze agenda geeft richting aan onderwerpen waarover we kennis uitwisselen en ontwikkelen en waaraan in projecten kan worden samengewerkt.

Veiligheid in blockchain
Deze pijler richt zich op een veilig en betrouwbaar blockchain-ecosysteem door effectieve maatregelen te ontwikkelen om misbruik en fraude te voorkomen of op te sporen. Concrete voorbeelden van blockchain-beveiligingsmaatregelen zijn bijvoorbeeld smart contracts betrouwbaarder maken of grip krijgen op de belangrijkste blockchain-risico's aan de hand van praktische checklists. Naast voorkomen van misbruik, is het belangrijk om illegale activiteiten te kunnen opsporen en vervolgen. Dit is in het bijzonder van belang bij het gebruik van cryptocurrencies als betaalmiddel voor illegale activiteiten. Nieuwe opsporingsmethoden en werkwijzen zijn nodig om misbruik van binnen verschillende blockchain technologieën op te sporen, de winsten in beslag te nemen en daarmee criminele businessmodellen te frustreren.

Veiligheid met blockchain
Deze pijler richt zich op kansen bij het ontwikkelen van een veilige digitale omgeving door gebruik te maken van decentrale cryptografie, zoals multiparty computing (MPC), homomorphic encryptie (HE) en blockchaintechnologie. Door middel van bijvoorbeeld MPC kunnen partijen op een veilige en privacy verantwoorde manier datasets bij elkaar brengen zonder expliciet data of transacties te delen. Red flags worden alleen gemeld als er een gegronde reden voor is. Dergelijke aanpakken waarborgen de privacy van een individu of organisatie en minimaliseert tevens de kans op datalekken en de gevolgen van cyberaanvallen. Meer inzicht in praktische toepassingen in combinatie met meer bewustzijn is nodig om de kansen met deze privacyvriendelijke technologie te benutten.Dutch Blockchain Coalition

De missie van de DBC is om gebruiksscenario's van blockchain en andere decentrale technologieën te verkennen en toepassingen te stimuleren. Daarbij ligt de focus op de aangewezen domeinen van de topsectoren: onze thema’s.

Dat doet de DBC door de innovatiekracht in Nederland bij elkaar te brengen. Zo realiseren we een breed gedragen mandaat met slagkracht voor maatschappelijke en economische waarde en impact. Daarmee draagt de DBC bij aan het versnellen van de inrichting van de decentrale infrastructuur binnen Nederland.

Bekijk hier de "Veiligheid Agenda DBC"

Lees meer
Gerelateerd nieuws:
over het bericht: Singapore fact-finding Trust Tech Mission: Building Digital Trust Collaboration
06 november 2023

Singapore fact-finding Trust Tech Mission: Building Digital ...

over het bericht: Webinar - Trust Technologies: Game Changer for Security and Privacy
18 september 2023

Webinar - Trust Technologies: Game Changer for Security and ...

over het bericht: Singapore & the Netherlands: Trust Technologies
09 juni 2023

Singapore & the Netherlands: Trust Technologies