Ga naar inhoud

Energie & Duurzaamheid

Energie & Duurzaamheid

Onze samenleving en economie zijn afhankelijk van wat de aarde ons te bieden heeft. Om in 2050 een leefbare aarde te hebben, moet er een grote inspanning gedaan worden ten aanzien van het klimaat; de nationale broeikasgasuitstoot terugdringen met 49% in 2030, oplopend naar 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Ook moet er inventiever worden omgegaan met de grondstoffen die er zijn.

De Dutch Blockchain Coalition wil samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie versnellen. Decentrale technologieën zijn een belangrijke sleutel in het transparant verduurzamen van ons energiesysteem. Zo kan de inzet van blockchain technologie bijdragen aan duurzame en schaalbare oplossingen in de energiesector. Dit is één van de grote uitdagingen waar we samen voor staan.

Overzicht publicaties

Bekijk interessante webinars terug, lees de magazines of leer meer tijdens een van de Energy Talks!

Dutch Blockchain Coalition als verbinder

De Dutch Blockchain Coalition buigt zich samen met haar partners over deze vraagstukken en treedt op als verbinder. Tussen marktpartijen uit de energiesector, centrale en lokale overheden, aanbieders van oplossingen en blockchain experts. Hiervoor zet de DBC zowel haar contacten in Nederland in als haar internationale netwerk.

Decentralized Sustainability Magazine

Lees meer

Rapport: "De zin en de onzin van koolstof" door Yvo Hunink

Lees meer

Gerelateerd nieuws

over het bericht: Interim Report Renewable Fuels Traceability - nu online!
04 december 2023

Interim Report Renewable Fuels Traceability - nu online!

over het bericht: Rapport "De zin en de onzin van koolstof" nu online!
06 november 2023

Rapport "De zin en de onzin van koolstof" nu online!

over het bericht: DBC organiseert webinars over "Climate Finance"
13 oktober 2023

DBC organiseert webinars over "Climate Finance"

over het bericht: Onderzoek: Digital Product Passports
10 juli 2023

Onderzoek: Digital Product Passports

over het bericht: Eerlijke en Schaalbare Energiegemeenschappen – Track Blog
12 januari 2023

Eerlijke en Schaalbare Energiegemeenschappen – Track Blog

over het bericht: Duurzame Leveranciersketens – Track Blog
12 januari 2023

Duurzame Leveranciersketens – Track Blog