Ga naar inhoud

Digital Product Passports (DPP)

Het concept van Digitale Productpaspoorten (DPPs) is reeds geruime tijd in ontwikkeling, ook binnen onze coalitie. Echter, met de formulering van DPPs als een kernconcept binnen komende wetgeving door de Europese Commissie, neemt de aandacht aanzienlijk toe. 

In de hedendaagse wereld is de noodzaak voor duurzaamheid en circulariteit onmiskenbaar. Daarmee groeit ook de vraag naar transparantie en vertrouwen. Nederland heeft al jaren ervaring met de traceerbaarheid van producten en materialen, zoals blijkt uit initiatieven binnen de Dutch Blockchain Coalition met projecten variërend van zoutlogistiek tot hernieuwbare brandstoffen. Europa heeft deze beweging erkend door het concept van Digitale Productpaspoorten (DPP's) te introduceren in de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) en heeft een standaardisatietraject geïnitieerd met Europese en nationale standaardisatieorganisaties. 


In deze context bieden standaarden uit de wereld van decentrale digitale identiteiten een krachtige basis voor het ontwerp van decentrale Digitale Productpaspoorten (dDPP's), en zijn ze in sommige gevallen zelfs een noodzakelijke of gewenste benadering.

Wat is een DPP?

Een Digitale Productpaspoort (DPP) is een genormaliseerd elektronisch dossier dat gedetailleerde informatie verstrekt over een product gedurende alle stadia van zijn bestaan. Het bevat gegevens zoals de afkomst, samenstelling, eigenschappen, gebruiksaanwijzingen, ecologische effecten en andere relevante gegevens. Deze paspoorten zijn ontworpen om transparantie te bieden aan consumenten, producenten en andere belanghebbenden over de herkomst, eigenschappen en impact van een product. Dit draagt bij aan het bevorderen van duurzaamheid, traceerbaarheid en verantwoordelijkheid binnen de productieketen.

Publicaties over DPPs

Meer weten? Neem contact op met:

over het bericht: Yvo Hunink

Yvo Hunink

Program Lead Digital Product Passports