Ga naar inhoud

Partners van de DBC

Partners

Met blockchaintechnologie kan een meer duurzame, veilige en betrouwbare digitale infrastructuur worden gebouwd. Dat maakt deze technologie in potentie revolutionair. Echter, deze potentie kan alleen worden gerealiseerd als open wordt samengewerkt. Enerzijds omdat het bundelen van kennis nodig is. Anderzijds omdat het decentrale karakter van blockchain vraagt om nieuwe, decentrale vormen van governance en samenwerking. Blockchaintoepassingen kunnen per definitie niet binnen de muren van één organisatie ontwikkeld worden. Daarom hebben in maart 2017 vertegenwoordigers vanuit de publieke en private sector en de kennisinstellingen het initiatief genomen tot oprichting van de Dutch Blockchain Coalition (DBC).

De Dutch Blockchain Coalition is dé plek waar overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar vinden en waar gezamenlijk scenario’s en toepassingen worden verkend en aangejaagd. Samen met partijen uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen (triple helix) wordt gewerkt aan toepassingen van blockchain en andere decentrale technologieën met maatschappelijke en economische waarde. Dankzij de DBC triple helix samenwerking kan de inrichting van de decentrale infrastructuur binnen Nederland versneld en effectief worden gerealiseerd.

De drie meest genoemde voordelen als DBC partner

  • Toegang tot het nationale en internationale triple helix netwerk van de DBC;
  •  Invloed op de werkagenda middels actieve deelname aan use-cases en werkgroepen;
  •  Toegang tot state-of-the-art kennisdeling vanuit markt, overheid en kennisinstellingen


Voor vragen over deelname aan de DBC is Hanneke Jansen, coalitiesecretaris, het aanspreekpunt. Zij is te bereiken via: hanneke.jansen@dutchblockchaincoalition.org.

Partner worden?

Als aanjager van toepassingen van decentrale technologie voor maatschappelijke en economische waarde staat het belang voor iedere partij om deel te kunnen nemen bij de DBC voorop. Deelname is mogelijk op basis van omzet per jaar. DBC partners vormen samen de coalitie en een lidmaatschap bestaat daarom uit een financiële bijdrage èn een bijdrage in de vorm van actieve deelname. De DBC biedt de volgende mogelijkheden:

Bedrijven met een omzet >25 miljoen
Financiële bijdrage: €15.000

MKB met een omzet <25 miljoen
Financiële bijdrage: €3.500

MKB met een omzet <10 miljoen
Financiële bijdrage: €1.000

Kennisinstellingen en publieke partners
Voor deze organisaties hanteert de DBC maatwerk. Neem contact op met de coalitiesecretaris (hanneke.jansen@dutchblockchaincoalition.org) voor een aanbod op maat.

DBC partners over hun lidmaatschap

“De korte lijnen met overheid- en kennisinstellingen zijn voor ons een belangrijke reden partner te zijn van de DBC.”

“Door actief binnen de DBC betrokken te zijn, zie je wat er gebeurt en kun je daarmee ook kansen identificeren voor je eigen organisatie.”


“Experimenteren in een “sandbox” omgeving die de DBC is en die de DBC rondom specifieke thema’s en gebruiksscenario’s organiseert, is makkelijker dan dit zelf uit te moeten vinden en in te moeten regelen.”


“De DBC biedt ons de mogelijkheid concepten te toetsen aan de kennis- en expertisebehoefte in de markt en daarmee onze eigen propositie aan te scherpen”

Wil je meer informatie? Vul dan het contactformulier in of neem contact op met:
over het bericht: Hanneke Jansen

Hanneke Jansen

Coallitiesecretaris

over het bericht: Victor van der Hulst

Victor van der Hulst

Coalitiemanager