Ga naar inhoud

Mijnwaardeoverdracht

afgeronde use case

Mijn waardeoverdracht

Het platform Mijnwaardeoverdacht.nl is de eerste blockchaintoepassing binnen het (internationale) pensioendomein. Het prototype is ontwikkeld met meerdere grote pensioenuitvoerders en een team van platformontwikkelaars binnen APG, genaamd ‘Hyfen’. Je kunt waardeoverdracht met behulp van dit platform veel sneller en eenvoudiger regelen. En uiteraard veilig! De Dutch Blockchain Coalition (DBC) heeft hierbij ondersteund en een bijdrage geleverd aan het verkrijgen van de noodzakelijke bestuurlijke aandacht voor het project.

Deze applicatie zoekt pensioenen voor je op en geeft je direct de mogelijkheid om een voorstel voor waardeoverdracht in te zien. Alle belangrijke onderdelen komen aan bod in het voorstel om een goede vergelijking te kunnen maken tussen jouw beide pensioenregelingen. Zo’n applicatie is ook interessant voor bijvoorbeeld DBC use cases hypotheken, diploma’s en overstapservices bij energieleveranciers en zorgverzekeraars.

Opbouw

Het ontwikkelde platform is modulair opgebouwd en in staat om administraties van partijen in de pensioensector met elkaar te verbinden. Na het uitvoeren van een technology assessment werd voor het realiseren van het platform voor pensioenwaardeoverdrachten gekozen voor een combinatie van bewezen technologie (zoals databases en cloudinfrastructuur) in combinatie met ‘distributed ledger technology’ (DLT). DLT betekent vrij vertaald dat het een soort register is waarin informatie kan worden opgeslagen. Hierbij vormt DLT slechts een deel van de totaaloplossing en wordt het specifiek ingezet voor waar het ook waarde toevoegt, namelijk het creëren van een gedeelde waarheid tussen partijen.

Voordelen

De gebouwde functionaliteit verkort de doorlooptijd van een waardeoverdracht van wat eerst tot 9 maanden kon oplopen tot de maximale wettelijke betaaltermijn van 10 werkdagen, doordat de juiste informatie van de juiste partij op het benodigde moment via API’s wordt ontsloten.

De focus ligt op de ervaring van de deelnemer en het efficiënter inrichten van de processen bij de pensioenuitvoeringsorganisatie. Waar de deelnemer eerst via papieren formulieren de aanvraag moest voltooien, wordt de deelnemer nu digitaal en real-time begeleid bij het maken van een keuze door een wizard met vergelijkingen tussen de oude en nieuwe pensioenregeling. Deelnemers profiteren zodoende van een betere vergelijking en eenvoudige dienstverlening. Bovendien liggen de kosten voor de pensioenuitvoering lager.

Hieronder wordt in 5 korte video's uitgelegd hoe het gehele proces is verlopen.

Kijk of het ook interessant kan zijn voor jouw bedrijf om een applicatie in te zetten.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases