Ga naar inhoud

Blockchain & Mobility

Blockchain & Mobility

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) werkt samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en marktpartijen aan een verkenning naar mogelijkheden van blockchain en gedecentraliseerde technologieën in de mobiliteitssector. Voor het realiseren van een hoogwaardige, veilige, eerlijke en duurzame digitale mobiliteitsinfrastructuur voor de toekomst.

De mogelijkheden van blockchain en gedecentraliseerde technologieën in de mobiliteitssector zijn tijdens de Blockchain & Mobility Week van juni 2021 besproken. De input en ideeën van de sessies zijn verzameld en op basis hiervan zijn 5 use cases samengesteld om de ideeën tot leven te brengen binnen het Nederlandse mobiliteitssysteem:

  1. Open Mobiliteit Trust Netwerk
  2. Eigendom van persoonsgegevens & Mobiliteit
  3. Parkeren voor deelauto's
  4. Voertuigpaspoorten en EU-wetgeving inzake toeleveringsketen
  5. Naadloos EV opladen & Lokale Groene Energie
Meewerken aan een pilot?

Er wordt momenteel een inventarisatie gedaan naar partijen die interesse hebben in deze use cases en willen meewerken aan een pilot. Het doel is om één of meerdere pilots te starten. De DBC en het ministerie van IenW treden op als facilitators en matchmakers om deze ideeën samen met geïnteresseerden tot leven te brengen. Het ministerie van IenW en DBC willen hier internationale showcases van maken.

Wij zijn op zoek naar organisaties die koploper willen zijn en de mogelijkheden zien om samen te werken aan deze use cases. Dit kan leiden tot interessante commerciële kansen. 

Het moet een gezamenlijke inspanning zijn en van deelnemende organisaties wordt verwacht dat ze investeren in natura en in contanten. De exacte omvang, duur, begroting en financiering daarvan worden tijdens de intakefase met alle deelnemende partijen overeengekomen.

Wil je meer informatie over de Pilot 'Blockchain & Mobility' use cases?

Via bijgaande link nodigen wij je uit om ons te informeren als je geïnteresseerd bent in deze use cases, als uw organisatie geïnteresseerd is in deelname, hoe uw organisatie kan bijdragen en andere input die de use cases kan verrijken. We nemen contact op met de geïnteresseerden en starten we een intakefase.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
over het bericht: Harmen van der Kooij

Harmen van der Kooij

Program Lead Digital Commons and Interoperability

Gerelateerd nieuws
over het bericht: Technical Review Blockchain Mobility Platform
20 juni 2022

Technical Review Blockchain Mobility Platform

over het bericht: PoC Mobility Platform - Online Demonstratie/Presentatie
29 november 2021

PoC Mobility Platform - Online Demonstratie/Presentatie

over het bericht: Proof of Concept met mobiliteitsplatform gestart
14 oktober 2021

Proof of Concept met mobiliteitsplatform gestart

over het bericht: Help blockchain en mobiliteit verder ontwikkelen
23 juli 2021

Help blockchain en mobiliteit verder ontwikkelen

over het bericht: Open uitnodiging - Help blockchain en mobiliteit verder ontwikkelen
15 juli 2021

Open uitnodiging - Help blockchain en mobiliteit verder ontw...

over het bericht: Terugblik Blockchain & Mobility week 21 t/m 25 juni
13 juli 2021

Terugblik Blockchain & Mobility week 21 t/m 25 juni