Ga naar inhoud

Interim Report Renewable Fuels Traceability - nu online

De energietransitie stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Nu de industrie overgaat van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare brandstoffen, rijst de vraag hoe partijen kunnen aantonen en verifiëren dat groene energie ook echt groen isDit heeft geleid tot het Renewable Fuels Traceability-project, gestart door de Dutch Blockchain Coalition eind 2021, in samenwerking met diverse stakeholders binnen de sector. Het doel is om samen met de sector nieuwe digitale infrastructuren te verkennen die een efficiënter en transparanter systeem voor de uitwisseling van duurzaamheidsgegevens mogelijk maken.


Het project liep van 2021 tot en met begin 2023, en de resultaten en inzichten zijn vastgelegd in dit interim rapport. Het project heeft zich specifiek gericht op het verminderen van risico's in de informatie-uitwisseling in de supply chain van hernieuwbare brandstoffen. Ook trachtte het de administratie van duurzaamheids- en CO2-emissiereductie-informatie en het monitoren daarvan beheersbaar en kosteneffectief te houden, en eindgebruikers te voorzien van duurzaamheidsinformatie. 

Het rapport benadrukt het belang van samenwerking en transparantie in de sector voor hernieuwbare brandstoffen, met privacy-by-design als leidend principe. Het rapport bevat aanbevelingen voor toekomstige ontwikkelingen, waaronder de noodzaak van een gemeenschappelijke langetermijnvisie, het vestigen van een krachtig mandaat en de focus op het opbouwen van een Trust Framework. Er worden ook mogelijke scenario's voorgesteld voor nieuwe partnerschappen/consortia, en de ontwikkeling van een interoperabele standaard voor digitale productpaspoorten.


Het rapport is hier te lezen:

Interim Report Renewable Fuels Traceability
over het bericht: Yvo Hunink

Yvo Hunink

Program Lead Digital Product Passports

over het bericht: Nina Huijberts

Nina Huijberts

Innovation Manager