Ga naar inhoud

BGP Decentrale Technologie

Nieuwe systemen en infrastructuur om digitaal vertrouwen te realiseren


De DBC heeft de afgelopen periode het initiatief genomen voor de ontwikkeling van het Breed Gedragen Programma (BGP) Decentrale Technologie. De DBC ziet digitaal vertrouwen als een randvoorwaarde voor onze digitale samenleving. Decentrale technologieën kunnen bijdragen aan dit digitaal vertrouwen. Decentrale technologie is dan ook essentieel voor de doorontwikkeling van het huidige internet; het terug te brengen van de balans tussen machtsverhoudingen en het waarborgen van betrouwbare informatie, privacy en datasoevereiniteit.


Kennis- en Innovatieagenda
De Nederlandse overheid werkt met Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) om de nationale inspanningen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie te coördineren en te sturen. Voor het eerst is ook een KIA Digitalisering gepresenteerd. Topsector ICT is de initiator en coördinator van de KIA Digitalisering. Met behulp van de KIA Digitalisering worden inspanningen van verschillende partijen op elkaar afgestemd en wordt publiek-private samenwerking bevorderd. Ook helpt de KIA Digitalisering de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. 

Breed Gedragen Programma
Binnen de KIA Digitalisering worden Breed Gedragen Programma's ontwikkeld voor innovatievraagstukken. Het geaccordeerde BGP Decentrale Technologie wordt gecoördineerd door de KIA Digitalisering. Decentrale technologie raakt vrijwel alle sectoren blijkt uit een assessment van TNO en er zijn overkoepelende uitdagingen die moeten worden overwonnen, voordat grootschalige implementatie mogelijk is. De technologie is nog jong en zal de komende jaren het stadium van volwassenheid bereiken. Een BGP draagt eraan bij dat Nederland klaar is voor adoptie en gedegen inzet van decentrale technologie.

Het BGP Decentrale Technologie zal in de komende periode o.a. NWO-calls en calls op basis van Topsectoren-midddelen coördineren, om tot impactvolle projecten te komen. 

Lees hier de management samenvatting van het BGP Decentrale Technologie.Meer informatie over BGP Decentrale Technologie via:
over het bericht: Victor van der Hulst

Victor van der Hulst

Coalitiemanager