Ga naar inhoud

Dutch Blockchain Coalition begint met schrijven van position paper over Digital Product Paspoorten

De Dutch Blockchain Coalition is verheugd aan te kondigen dat zij samen met enkele partners uit de coalitie begonnen is met het schrijven van een belangrijk position paper over Digitale Product Paspoorten (DPP). Dit initiatief komt voort uit de groeiende noodzaak voor duurzaamheid en circulariteit in onze moderne wereld, waarbij transparantie en vertrouwen essentieel zijn.

Het concept van Digitale Product Paspoorten heeft steeds meer belangstelling gekregen, vooral gezien de Europese erkenning ervan in de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). De Dutch Blockchain Coalition heeft al eerder ervaring opgedaan op het gebied van traceerbaarheid van producten en materialen, met diverse projecten die binnen de coalitie zijn uitgevoerd. Deze ervaring vormt de basis voor het schrijven van het position paper over DPP's.

Het position paper zal een pleidooi presenteren voor het ontwerp met decentrale Digitale Product Paspoorten (dDPP's), waarbij de focus ligt op het verbinden van de huidige realiteit met een toekomstvisie op vertrouwensnetwerken tussen individuen, organisaties en producten. Het benadrukt ook de kracht van decentrale oplossingen in het volgen van de complexe levenscycli van producten, vooral bij herintroductie in materiaalcycli.

Hoewel het schrijfproces is begonnen met enkele partners uit de coalitie, staat de Dutch Blockchain Coalition open voor het betrekken van meer organisaties bij dit initiatief. Feedback van diverse belanghebbenden is van onschatbare waarde om een breed gedragen standpunt te garanderen. Organisaties die geïnteresseerd zijn in het leveren van input, feedback of die mede-ondertekenaars willen worden van het position paper worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten.


Het position paper zal naar verwachting worden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse DBC-conferentie. Deze presentatie zal een belangrijke mijlpaal markeren in de voortgang van het DPP-initiatief en zal bijdragen aan verdere discussies en acties op Europees en nationaal niveau.


Voor meer informatie over het position paper en hoe u betrokken kunt raken, kunt u contact opnemen met yvo.hunink@dutchblockchaincoalition.org.

over het bericht: Yvo Hunink

Yvo Hunink

Program Lead Digital Product Passports