Ga naar inhoud

Nieuw thema Gezondheid & Zorg Dutch Blockchain Coalition met lead Nicky Hekster

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) start met het thema Gezondheid & Zorg en verwelkomt Nicky Hekster als lead van dit thema.


Technologieën zoals Blockchain, AI, en Quantum Computing komen in snel tempo tot wasdom. Dat biedt kansen voor innovaties in het hele ecosysteem van Gezondheid & Zorg. De achterliggende COVID-periode heeft het belang duidelijk gemaakt van bijvoorbeeld het mogen uitwisselen van data en het kunnen traceren en verantwoorden van medische hulpmiddelen of medicijnen.


Nicky Hekster, lead thema Gezondheid & Zorg


Blockchain appelleert aan een aantal kernwaarden van Gezondheid & Zorg, zoals vertrouwen, privacy, veiligheid, wettelijke correctheid, verantwoording, controleerbaarheid en onweerlegbaarheid. Daarmee is het in potentie een technologie die de zorg en levenswetenschappen in Nederland (en daarbuiten) kan ondersteunen of verder kan helpen. Dat is niet alleen een kwestie van technologie, maar ook samenwerking met partners in het ecosysteem is daarbij essentieel.


Nicky Hekster: "Als lead van het thema Gezondheid & Zorg is het mij een eer en genoegen om publieke en private partijen samen te brengen rondom blockchaintoepassingen in dit domein. Het doel is om nog niet bestaande gebruiksscenario’s te realiseren of slecht functionerende systemen te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan toestemming om informatie uit te wisselen, Self-Sovereign Identity (SSI) in de zorg, logistieke processen, het vastleggen van informatie rondom klinische studies en Health Technology Assessments (HTA’s). Niet alleen zijn daarbij de invalshoeken van en samenwerking tussen verschillende partijen essentieel, maar ook de reeds opgedane kennis uit andere themagroepen zal enorm helpen. Ook dwarsverbanden met kunstmatige intelligentie worden zeker bekeken. Een belangrijk criterium is dat een gebruiksscenario landelijke of zelfs internationale impact moet hebben.”


Het belang van het thema Gezondheid & Zorg is onmiskenbaar. De druk op de Nederlandse zorg is enorm en het gehele ecosysteem voelt dat. Uitdagingen met betrekking tot bekostiging, betaalbaarheid, werkdruk, personeelstekorten, fraudedetectie, gezonde leefstijl, preventie en toestemming om privacygevoelige gegevens uit te wisselen, zijn aan de orde van de dag. In het licht van de toenemende digitalisering van onze maatschappij en de snelheid waarmee technologische vooruitgang geboekt wordt, mogen Gezondheid & Zorg niet achterblijven. Terugkijkend zijn er in Nederland succesvolle proefballonnetjes opgelaten in de kraamzorg en bijvoorbeeld het creëren van gecontroleerde omgevingen met minimale kans op coronabesmetting. Verder zijn diverse Field Labs bezig met het testen van gebruiksscenario’s gebaseerd op blockchain.

Naast het vormgeven van de werkgroep en het bijeenbrengen van relevante partijen, is het doel om enerzijds de belangrijkste kansen voor blockchain in de sector in kaart te brengen en verder te verkennen. Anderzijds zal, bij gebleken haalbaarheid, een aantal projecten gedefinieerd moeten worden, welke in een latere fase ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

"De basis voor de werkgroep Gezondheid & Zorg werd al eerder gelegd. De sector is complex en divers en dat biedt uitdagingen, maar tegelijkertijd ook kansen. We zijn dan ook verheugd dat Nicky Hekster de rol van thema-lead Gezondheid & Zorg op zich heeft genomen, ter ondersteuning van de ontwikkeling van het Nederlandse ecosysteem. Gezien de vele uitdagingen in de zorg, is publiek-private samenwerking in blockchain de technologische en organisatorische basis voor een vertrouwde omgeving om zorg kwalitatief beter te maken, tijdsbesparingen te realiseren en kosten te dempen", aldus Peter Verkoulen, coalitiemanager van de DBC.


Nicky Hekster heeft meer dan vijftien jaar (inter)nationale ervaring in de sector Gezondheid & Zorg, met name in bedrijfsmatige en technische rollen op het gebied van AI in de Zorg & Levenswetenschappen, blockchain en zorgstandaarden, bij onder meer IBM en als leveranciersvoorzitter van IHE Nederland. Naast thema-lead Gezondheid & Zorg bij de Dutch Blockchain Coalition is Nicky Hekster als executive professor verbonden aan de TIAS Business School.