Ga naar inhoud

Opening DBC Hub BrainBloC op de TU/e Campus door Rob van Gijzel

Op 12 april opent Rob van Gijzel, oud-burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) de DBC Hub op de TU/e; BrainBloC. Mede dankzij een bijdrage van de gemeente Eindhoven is het BrainBloC-lab opgezet. Binnen het lab speelt datagedreven organiseren met blockchain en de digitale lopende band een belangrijke rol. Net als honderd jaar geleden bij de fysieke lopende band, spelen ecosystemen in de regio Eindhoven, ook nu weer een belangrijke rol bij de innovatie. In deze Hub worden diverse technologieën gecombineerd en toegepast waarover kennis wordt uitgewisseld met de DBC om samen verder te kunnen innoveren.

DBC Hub BrainBloc

De revolutie van de 'digitale lopende band', dat is waar BrainBloC voor staat. Net als bij de introductie van de fysieke lopende band, worden binnen BrainBloC data-ambachten samengebracht onder één dak. De grootste winst is namelijk niet te behalen bij nóg meer technologie, maar door bestaande data-technologieën op een juiste wijze samen te brengen en te organiseren. De digitale lopende band staat dan ook voor de combinatie van internet of things, blockchain en artificial intelligence. Ofwel, het genereren van data door bijvoorbeeld sensoren of camera's (IoT), een betrouwbare digitale infrastructuur om deze data op te slaan en uit te kunnen wisselen (blockchain), en slimme algoritmes om deze data te analyseren en te verrijken (AI). Ingewikkeld? Juist niet! In het BrainBloC-lab kun je zien dat met een nieuw perspectief, een andere wijze van organiseren en bewust inzetten op sociale innovatie, er veel winst te behalen is.

Steeds meer organisaties worden databedrijven. Alleen kan het organiseren van data veel productiever. Denk bijvoorbeeld aan een geboortedatum. Die staat nu op tientallen plaatsen opgeslagen. In de basis zou dit op één locatie horen te staan als de toegang hiertoe op een juiste wijze is ontsloten. Datagedreven organiseren met de digitale lopende band zorgt voor minder digitale en menselijke verspilling. Dit surplus kunnen we gebruiken voor verduurzaming. Maar wat zijn data en hoe organiseer je ze?

Data kun je niet direct zien, ruiken, horen en voelen. Daarom maakt het BrainBloC-lab data zichtbaar en menselijk. In het BrainBloC-lab laten we niet alleen zien dat datatechnologieën voor vrijwel iedereen interessant zijn, maar laten we meer specifiek zien dat juist de combinatie van datatechnologieën nieuwe oplossingen biedt. Ook laten we zien dat het toepassen van datagedreven organiseren een fundamenteel ander denken en ontwerp vereist. Met bouwstenen zoals sensoren, computers en zelfs Lego(treinen) worden data en datastromen nagebootst om een nieuwe vorm van systeemdenken en het principe van een digitale lopende band meer eigen te maken.

BrainBloC is uniek omdat het zich in eerste instantie richt op de ontwerpkant en een organisatorische verandering. Disruptieve datatechnologieën zoals blockchain werken alleen maar als bedrijven hun business- en operating model aanpassen. Dit is nodig voor een duurzame, digitale en decentrale toekomst. Innovatie vindt nu te veel en te vaak plaats vanuit een bedrijfsperspectief, en dit maakt de maatschappij veelal onnodig complex en niet productief. In het BrainBloC-lab kun je zien dat maatschappelijke vraagstukken beter oplosbaar zijn door data eenvoudig te organiseren en voor zichzelf te laten werken.

Hierbij gaat het om de combinatie van: het genereren van data en het vaststellen van feiten (internet of things); het vinden van consensus hierover en het vervolgens niet eenzijdig kunnen manipuleren en veilig opslaan (blockchain met rijke data); het toegankelijk maken (tokens, smart contracts en datalogistiek) en ten slotte het verrijken van data (artificial intelligence).

BrainBloC bestaat uit een fysieke plek, een community van startups, professionals en ondernemers, én een leerwerkprogramma voor nieuwe organisatieontwerpen en transformationele leiders. Regelmatig worden gratis en vrijblijvende events georganiseerd waardoor de doelgroep laagdrempelig bewust wordt van de voordelen van datagedreven organiseren. BrainBloC is een initiatief van Twice en Weconomics.