Ga naar inhoud

Shell treedt toe tot Dutch Blockchain Coalition temidden van onstuitbare opmars blockchain

PERSBERICHT - 5 juli 2021 -

Op donderdag 1 juli vond de derde editie van de DBC Conferentie 2021 plaats in het Stadstheater van Zoetermeer. De conferentie was via een livestream te volgen en een publiek uit het bredere ecosysteem waren uitgenodigd om in het Stadstheater de uitzending live bij te wonen. In hoog tempo werd teruggekeken naar een aantal mooie resultaten binnen de DBC-community en het bredere Nederlandse blockchain ecosysteem. De DBC is het kloppend hart en zwaartepunt van dit ecosysteem. Er werd vooruit gekeken naar wat er voor het komende jaar en in 2022 in het vat zit. Zo gaat Shell binnen het publiek-private samenwerkingsverband onder andere een bijdrage leveren aan het track gericht op de energietransitie (Energie-track).

Decentrale technologie, vaak ‘blockchain’ genoemd, is bezig aan een indrukwekkende opmars. DBC-voorzitter Rob van Gijzel benadrukte tijdens de conferentie dat decentrale technologie niet alleen onontkoombaar is, maar ook hoognodig. Nep-nieuws, datalekken en stilvallende goederenstromen maken duidelijk dat centraal ingerichte kritieke digitale systemen significante risico’s met zich meebrengen. Wat in 2017 nog niet mogelijk was, wordt dat op korte termijn wel; het op grote schaal ontwikkelen en inzetten van decentrale digitale systemen.

Marc Andreessen heeft in juni een fonds van USD 2,2 miljard opgericht voor investeringen in blockchain/crypto en zegt: ‘Crypto verandert de architectuur van hoe technologie werkt, en dus hoe de wereld werkt. Die architectonische verschuiving heet opgesplitste consensus – grote groepen mensen die elkaar niet kennen, en dus niet weten of ze elkaar kunnen vertrouwen, kunnen nu hun eigen netwerk van vertrouwen en betrouwbaarheid opbouwen. ‘Dit heeft het internet nooit gehad, maar nu wel; en ik denk dat we er 30 jaar over gaan doen om te ontdekken wat we er allemaal niet mee kunnen.'


Tevens werd op de conferentie aandacht besteed aan de belangrijke internationale en nationale ontwikkelingen. Zo stonden Michaël van de Poppe, Bert Slagter en Bart Mol stonden stil bij de doorontwikkeling van bitcoin tot een geaccepteerde ‘asset’ in het internationaal financieel stelsel en bij de exponentiële groei van Decentralized Finance (‘DeFi’). Uiteenlopende decentrale financiële applicaties ‘beheren’ inmiddels meer dan 50 miljard USD. Ook Non Fungible Tokens (NFTs, unieke digitale objecten die zijn verankerd op een blockchain) en Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) maken een stormachtige ontwikkeling door. Jelle Pol duidde de belangwekkende ontwikkelingen rondom de Central Bank Digital Currencies (CBDCs) waarmee ook de Europese Centrale Bank en De Nederlandse Bank experimenteren.

Naast de lancering van het Energie-track kondigden DBC en partners het Ondernemingspaspoort (een toepassing voor bedrijven) en het whitepaper over Self Sovereign Identity aan. Dit whitepaper moet een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van een publiek-private digitale identiteit waarvan de regie bij de gebruiker ligt. Fortuna Sittard lichtte het initiatief toe van de eigen fan-token, de eerste in het Nederlandse betaald voetbal, die supporters inspraak geeft binnen de club. Yeni Joseph (NLDigital) en Raoul Esseboom (Cryptotakkies) spraken over het belang van inclusie en diversiteit binnen de techsector.

DBC-coalitiemanager Peter Verkoulen benadrukte dat er nu doorgepakt moet worden om Nederland optimaal te laten profiteren van de mogelijkheden van decentrale technologie. De samenwerking met andere spelers in het ecosysteem, zoals Blockchain Netherlands (BCNL), speelt daarbij een belangrijke rol.