Ga naar inhoud

Terugblik: bijeenkomst Werkgroep Gezondheid & Zorg

Op 23 November vond een tweede bijeenkomst van de werkgroep Gezondheid & Zorg plaats. Ditmaal betrof het een fysieke bijeenkomst in Den Haag. Een 15-tal mensen was daarbij aanwezig. Na een introductie van alle aanwezigen gaf themalead Nicky Hekster de actuele stand van zaken van de werkgroep. Drie van de leden van de werkgroep gaven vervolgens een presentatie over hoe zij decentrale technologie toepassen in de Zorg of Levenswetenschappen.


Allereerst vertelde René Hietkamp van Infosupport over vertrouwensmodellen in de Zorg: in complexe zorgketens zijn essentieel medische gegevens niet of niet tijdig beschikbaar, denk bijvoorbeeld aan medicatieoverzicht of actueel medicatiegebruik. Technologie zoals SSI, maakt het mogelijk om toch in vertrouwen te kunnen samen te werken en zo vragen over bepaalde geauthentiseerde en geverifieerde brondata te kunnen stellen. Hij noemde het project Keteninformatie Kwaliteit – Verpleeghuiszorg (KIK-V), waarin ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samenwerken aan het stroomlijnen van de informatie-uitwisseling aan de hand van een afsprakenset. Ook het Europese perspectief, in de vorm van EBSI en eIDAS, kwam aanbod.

Daarna was het de beurt aan Mark van der Waal, mede-eigenaar van de in 2018 opgerichte start-up Triall. Triall voorziet in een platform voor klinische studies, met klassieke componenten, maar ook voorzien van blockchain en SSI t.b.v. tijdstempels als verifieerbaar bewijs voor de oorsprong en onveranderlijkheid van documenten. De visie van Triall is dat in de toekomst de klinische studies veel meer gedecentraliseerd zullen plaatsvinden met autonomie voor de patiënt in de zin van zelfsoevereiniteit van data en identiteit.

Tenslotte vertelde Timon Brussaard over het project Heracles. Heracles tracht over zorgorganisaties/databronnen heen meer inzicht te krijgen in de patiëntenpaden van mensen met (eierstok- of long)kanker, op basis van privacy behoudende analyses van de data van elk van de patiënten. Het gaat dan om verbetering van gezondheidsbeslissingen, preventie en effectieve, gepersonaliseerde behandelings- en ondersteuningsplannen. Het project wordt uitgevoerd binnen een thematische call van Health~Holland. Heracles kan worden gezien als de opvolger van het eerdere project Lancelot. Aan Heracles nemen o.a. TNO, UMCG, CZ, RadboudUMC en STIZON deel.

Na de pauze werd de groep ingedeeld aan drie tafels om zich verder te buigen over gebruiksscenario’s binnen drie thema’s: Zorglogistiek, Klinische Studies en als derde Ouderenzorg, GGZ, VVT. De resultaten van de werktafels zijn terug te vinden in deze presentatie van themalead Nicky Hekster.

De workshop eindigde met een aangeklede borrel/netwerkevent waarbij nog eens over de zaken werd nagepraat en diverse (nieuwe) contacten werden gelegd.