Ga naar inhoud

Terugblik: SSI Community meet-up 26 januari

Op 26 januari jl. vond de SSI Community meet-up plaats. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met veel belangstellenden vanuit de triple helix. Goed om te zien dat er grote betrokkenheid en wil is om gezamenlijk verder te innoveren. 

Alexander van den Wall Bake (DBC) en Marc Winsemius trapten de bijeenkomst af met de laatste stand van zaken rondom SSI. De presentatie daarvan is hier terug te vinden. Vervolgens volgden drie presentaties van René Hietkamp (Zorg Instituut Nederland), Jaap van der Marel (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en Michael van den Berg (ABN Amro). Tot slot heeft de community vier thema's opgehaald waar de community zich de komende tijd op gaat richten.

Presentaties

René Hietkamp (Zorg Instituut Nederland) - Gebruik van verifieerbare verklaringen in de zorg
René gaf een toelichting over een project waarbij SSI principes worden toegepast in het kader van patiënten overdracht.

Bekijk hier de presentatie


Jaap van der Marel (BZK) - De Europese Digitale Identiteit
Jaap gaf een toelichting op de stand van zaken bij de NL Wallet.

Bekijk hier de presentatie


Michael van den Berg (ABN-AMRO) - PCSI – Digital Identity Ecosystems
Michael gaf namens The Partnership for Cyber Security een toelichting op een tweetal aandachtspunten met betrekking tot de European Digital Identity Wallet die zij zien in de huidige eIDAS revisie en mogelijke oplossingen hiervoor.

Bekijk hier de presentatie


Input community

Vanuit de community zijn vier thema's opgehaald waar de kennis en kunde van de community op wordt ingezet. Dat betreffen:

1. Bekostigingsmodel SSI: Hoe zorgen we ervoor dat alle partijen in een ecosysteem de juiste (financiële) incentive hebben om te investeren in SSI?

2. Digitale Inclusie: Hoe zorgen we ervoor dat SSI geen tweedeling veroorzaakt in de maatschappij voor de mensen die niet mee kunnen of willen?

3. Adoptie: Wat is er voor nodig om 90% van de Nederlanders gebruik te laten maken van de “Walli”?

4. Immigratie: Welke mogelijkheden zijn er om SSI / EuDIW waardevol in te zetten voor immigranten?

Save the date: 13 april volgende SSI Community meet-up

De volgende SSI Community meet-up staat gepland op 13 april van 14.00- 16.00 uur. Ditmaal wordt de meet-up gehouden bij het Verbond van Verzekeraars. Noteer de datum vast in je agenda. Het definitieve programma volgt binnenkort. Aanmelden kan al via marc.winsemius@logius.nl.