Ga naar inhoud

Terugblik - SSI Community Meet-Up: digitale identiteit die werkt voor mensen (3 november)

Afgelopen 3 november vond vanuit de bouwsteen Self-Sovereign Identity (SSI) een community meet-up plaats. Centraal tijdens deze bijeenkomst stond de vraag: Wat is er nodig om een digitale identiteit, waarbij de mens in controle is over haar of zijn data, verder op te schalen? Daartoe zijn twee richtingen verkend: enerzijds de adoptie van SSI bij organisaties en wat daar voor nodig is en anderzijds het borgen van digitale inclusie.

De middag werd afgetrapt met twee presentaties. Animo lichtte de SSI Software Development Kit (SDK) op basis van Aries toe waarmee partijen aan de slag kunnen om een SSI-applicatie te maken. TNO, Sphereon en Animo presenteerden de eerste versie van een interoperabilty profile voor SSI waarbij aansluiting is gezocht bij het huidige kennis niveau binnen ICT organisaties, waarmee de adoptie van SSI makkelijker wordt. In de twee daaropvolgende workshops is nader ingegaan op het dekken van de kosten van een SSI infrastructuur binnen organisaties en het borgen van digitale inclusie. Een korte samenvatting van de discussies daaromtrent zijn hieronder terug te lezen.

1. Hoe kunnen organisaties de kosten dekken voor de infrastructuur die nodig is voor SSI?

Het vraagstuk omtrent het dekken van de kosten speelt voornamelijk in het begin. Wanneer de adoptiegraad stijgt treedt er een groot netwerkvoordeel op. Daarin hebben partijen een dubbele rol, namelijk zowel issuer als verifier, waardoor kosten en baten elkaar uitmiddelen. Vanuit de Overheid wordt het issuen van credentials gezien als dienstverlening: een cruciale start om SSI te laten vliegen.

Benoemde mogelijk oplossingen tijdens deze discussie:

o Programmeerbaar geld

o Privacy preserving interchange fee

o Freemium model voor wallets


2. Hoe borgen we een digitaal inclusieve maatschappij en economie?

In potentie kan SSI veel problemen oplossen met betrekking tot ingewikkelde digitale processen door een totaal andere vorm van dienstverlening. Het is van belang om organisaties te betrekken die de belangen van burgers vertegenwoordigen, zoals bijvoorbeeld Bits of Freedom. Machtigingen kunnen helpen zodat mensen die minder of niet digitaal vaardig zijn hulp kunnen inschakelen.

Daarnaast zijn overheidsdienstverleners gebonden aan een zorgplicht en dienen zij daarom te allen tijde een analoog kanaal open te houden. Dit geldt echter ook voor gereguleerde dienstverleners zoals banken en verzekeraars die ook beoordeeld worden op bijvoorbeeld digitale inclusie door de Autoriteit Consument & Markt.

De volgende SSI-Community Meet-Up: digitale identiteit die werkt voor mensen, vindt plaats op donderdag 26 januari a.s.