Ga naar inhoud

Terugblik: werkgroep Gezondheid & Zorg 19 april 2023

Terugblik: werkgroep Gezondheid & Zorg 19 april 2023

Op 19 april vond de derde bijeenkomst van de werkgroep Gezondheid & Zorg plaats, ditmaal via een MS Teams vergadering. Daarbij was een 25-tal mensen aanwezig. Teamlead Nicky Hekster deed de actuele stand van zaken van de werkgroep uit de doeken. Een korte terugkoppeling van de sessie van 8 februari over een Breed Gedragen Programma Blockchain kwam daarbij even aan de orde. Sinds november waren er een groot aantal (13) nieuwe partners aan de groep toegevoegd! Meer details zijn in zijn presentatie te vinden. Vervolgens was het woord aan onze nieuwe coalitiemanager Victor van der Hulst, die, na zichzelf te hebben voorgesteld, nogmaals het doel en het belang van de DBC aanstipte en verder inging op de BGP Blockchain in wording.

Twee van de leden van de werkgroep kregen daarna het woord om hun specifieke toepassing van decentrale technieken te belichten. Ten eerste vertelde Wim Kees Janssen van Syntho over databescherming en databewerking via synthetische datageneratie (data twins). Zijn verhaal liet zien dat synthetische datageneratie niet alleen veel efficiënter werkt dan het klassieke anonimiseren of pseudonimiseren. Ook kan er veel meer ontwikkeling- of testsnelheid bereikt worden.

Rosanne Warmerdam presenteerde over Healthblocks, een Web3-gezondheidsapp die gebruikers beloont voor een gezonde leefstijl, hen toegang geeft tot gezondheidsdiensten en het mogelijk maakt om jouw persoonlijke gegevens met anderen te delen en te gelde te maken, dat alles op een privacybeschermende manier, waarin blockchain uiteraard een rol speelt. Ook noemde zij het bedrijf Nillion een partij met een innovatieve variatie op MPC.

Na een enthousiaste en intensieve Q&A kwam de vergadering ten einde maar niet eerder dan dat de team lead de deelnemers nog had gewezen op de jaarlijkse DBC Conferentie, ditmaal bij DBC-kernpartner ABN AMRO te Gustav Mahlerlaan 10, Zuidas, Amsterdam. Dit is een gelegenheid bij uitstek om niet alleen elkaar weer eens in levenden lijve te ontmoeten, maar ook kennis te nemen van de andere toepassingsgebieden binnen de DBC!

over het bericht: Alexander van den Wall Bake

Alexander van den Wall Bake

Program Lead Self-Sovereign Identity (SSI)

over het bericht: Yvo Hunink

Yvo Hunink

Program Lead Digital Product Passports

over het bericht: Hanneke Jansen

Hanneke Jansen

Coallitiesecretaris

over het bericht: Mark van Staalduinen

Mark van Staalduinen

Program Lead Digital Trust NL

over het bericht: Marloes Pomp

Marloes Pomp

Program Lead Governance & Web3

over het bericht: Nina Huijberts

Nina Huijberts

Innovation Manager

over het bericht: Robert Jan van Pelt

Robert Jan van Pelt

Programmamanager Company Passport

over het bericht: Victor van der Hulst

Victor van der Hulst

Coalitiemanager

over het bericht: Rob van Gijzel

Rob van Gijzel

Voorzitter

over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases

over het bericht: Harmen van der Kooij

Harmen van der Kooij

Program Lead Digital Commons and Interoperability

over het bericht: Femke Bartelds

Femke Bartelds

Communicatieadviseur