Ga naar inhoud

DBC Deep Dive: The Merge - Ethereum’s transitie naar Proof of Stake

Dit artikel is onderdeel van de reeks #DBCDeepDives over Digital assets en Web 3.0 in samenwerking met LekkerCryptisch


Op 25 mei meldde onder andere Martin Köppelmann, co-founder van Gnosis, op Twitter dat op de Beacon Chain van Ethereum een 7 blokken lange reorganisatie had plaatsgevonden. Dat betekent dat er gedurende een korte periode (ongeveer anderhalve minuut) onduidelijkheid was over de volgorde van de blokken. 

Echte schade bleef uit, omdat de Beacon Chain nu alleen nog gebruikt wordt voor staking van Ether, maar de zorg was dat na de aankomende transitie van Ethereum naar Proof of Stake een dergelijke reorganisatie van blokken verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. In zo’n situatie zouden transacties van allerlei dapps kunnen worden beschouwd alsof deze niet hebben plaatsgevonden, hetgeen op z’n minst onwenselijk is. Ethereum wordt na Bitcoin gezien als het meest volwassen crypto-project. Niet alleen de huidige macro-economische situatie, maar ook ontwikkelingen zoals de aankomende transitie van Ethereum zorgt voor zenuwen op de cryptomarkten. Deze transitie wordt The Merge genoemd.

Blokreorganisatie - uitgelicht

Deze lange reorganisatie kon optreden door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Recent is een nieuwe feature met de naam 'proposer boost' geïntroduceerd, die ongewenste forks oplost door op tijd voorgestelde blocks extra gewicht te geven. Niet alle nodes hebben deze update doorgevoerd.

Op 25 mei was er een block proposer heel laat (laten we dit block A noemen), zo'n beetje gelijk met het block van de volgende block proposer (block B).

Nodes met boosting ingeschakeld gaven de voorkeur aan block B (dat op tijd was in zijn slot) en nodes zonder boosting aan block A (dat te laat was in zijn slot). Toevallig mocht daarna zes slots lang telkens een node met boosting een block voorstellen, en zij bouwden voort op block B. De nodes zonder boosting bleven stemmen op block A.

De splitsing werd opgelost toen daarna eindelijk een node zonder boosting aan de beurt was. Die maakte een block gebaseerd op block A, die voor alle nodes - met en zonder boosting - het meeste gewicht kreeg en geaccepteerd werd.

Voor een meer gedetailleerde uitleg zie dit Twitter-draadje van een van de core developers van Ethereum. Een dag nadat Köppelmann melding maakte van de reorganisatie nuanceerde hij op Twitter zijn aanvankelijke zorgen. Zijn conclusie was dat een dergelijke reorganisatie van blokken niet voor zou komen indien de softwareupgrade beter zou worden uitgerold.The Merge: van Proof of Work naar Proof of Stake

Bij The Merge staat de transitie van Proof of Work (PoW) naar Proof of Stake (PoS) centraal. PoW is een mechanisme waarmee een groot aantal spelers – die elkaar niet hoeven te kennen of zelfs te vertrouwen – het eens kunnen worden over de administratie: wat is van wie? De spelers zijn de miners die moeten bewijzen dat ze veel werk hebben verricht voordat hun block wordt geaccepteerd door de rest. Bij PoS zetten validators kapitaal in de vorm van ether in een smart contract op Ethereum. Deze vastgezette ether fungeert dan als onderpand dat kan worden vernietigd als de validator zich oneerlijk of lui gedraagt. De validator is verantwoordelijk voor het controleren of nieuwe blokken, die via het netwerk worden gepropageerd, geldig zijn en dient zo nu en dan zelf nieuwe blokken te maken en te verspreiden.

De belangrijkste redenen om over te gaan van PoW naar PoS zijn een vermeend verlaagd centralisatie-risico omdat PoS de kans biedt aan kleine(re) spelers om nodes te draaien. Ook zou het zogenaamde 51%-aanvallen bemoeilijken omdat de straf daarvoor significant duurder wordt t.o.v. PoW. Daarnaast wordt het veel lagere energieverbruik van PoS genoemd als belangrijke motivator, sinds het energieverbruik van Bitcoin en andere PoW blockchains al een tijdje een heet hangijzer is.

In de praktijk komt het erop neer dat ergens dit jaar, vermoedelijk in Q3, aan de in december 2020 gelanceerde Beacon Chain de mogelijkheid wordt toegevoegd om smart contracts uit te voeren en zullen ook de volledige geschiedenis en huidige staat van het huidige Ethereum worden overgezet. Dat is een omvangrijke operatie, die door de Ethereum Foundation wordt omschreven als het tijdens een vlucht vervangen van de motoren van een vliegtuig.De ‘unknown unknowns’ van PoS


Hoewel er al kleinere PoS blockchains bestaan, die vanaf de start dit consensusmechanisme hebben gebruikt, is PoS zoals wordt voorgestaan door Ethereum nog niet (op deze schaal) ingevoerd en al helemaal niet op een al draaiende en veelgebruikte blockchain. PoS Ethereum is een heel stuk complexer dan bijvoorbeeld Bitcoin. Die complexiteit zorgt ervoor dat nog niet alle potentiële struikelblokken kunnen worden voorzien. Zo is het mogelijk dat pas in de maanden en jaren na The Merge problemen met PoS aan het licht komen. De aard en ernst van die problemen en de wijze waarop de community daarop reageert, zullen doorslaggevend zijn voor het verdere succes van Ethereum in de toekomst.

Volgende stappen en toekomstige ontwikkelingen

Ethereum is na The Merge nog niet af, voor zover dat ooit het geval zal zijn. De volgende stap is Sharding, het proces waarbij een database horizontaal wordt gesplitst om de belasting te spreiden. Voor Ethereum zal sharding de netwerkcongestie verminderen en het aantal transacties per seconde verhogen door nieuwe parallele ketens te creëren, ook wel 'shards' genoemd. Deze stap was aanvankelijk voorzien vóór The Merge, maar kon worden doorgeschoven dankzij de ontwikkeling van Laag 2-technologie zoals Arbitrum en Optimism, die de capaciteit van Ethereum nu al vergroten en tegen aanzienlijk lagere kosten transacties kunnen verwerken.