Ga naar inhoud

Bezoek aan InCyber Forum, Lille (26-28 maart 2024)

Ook dit jaar heeft de DBC weer actief deelgenomen aan het grootste cybersecurity congres van Europa, het InCyber Forum in Lille, gehouden van 26-28 maart. Lees hier de samenvatting van deze missie naar Frankrijk.

Vertrouwen in ons digitale ecosysteem is essentieel. Hoe kunnen technologische trends worden afgestemd op maatschappelijke verwachtingen met Trust by Design? Daarvoor kijken we naar Trust Tech: technologieën die bijdragen aan het realiseren van Digital Trust. Trust Tech, waaronder cybersecurity, privacytechnologie en veilige datadeling, is cruciaal voor het versterken van digitaal vertrouwen, en daarmee de basis van een succesvolle digitale transformatie. De digitale transformatie is onomkeerbaar, maar niet zonder risico’s. Obstakels zoals datalekken, desinformatie en cyberaanvallen zijn serieuze uitdagingen die niet zomaar verdwijnen.

De laatste Franse Trust Tech ontwikkelingen zijn geïdentificeerd op het InCyberForum, waarbij werd gekeken hoe deze kunnen bijdragen aan het creëren van Digital Trust. Een uitstekende gelegenheid om inzichten te verkrijgen vanuit een breed scala aan perspectieven, waaronder key players zoals CEA, Pôle d'excellence cyber, Airbus CyberSecurity, evenals diverse delegaties uit landen als Spanje, Luxemburg, Belgie en de European Commission.

Ook participeerde DBC'er Mark van Staalduinen in een panel over 'the joint advancements in AI and Cyber Threat Intelligence (CTI)'.


Belangrijkste punten uit deze sessie zijn als volgt:

  • Het delen van bedreigingsinformatie en data is essentieel voor een tijdige reactie op urgente cyberdreigingen, maar dit is ook gevoelig. Technologische vooruitgang in veilig gedecentraliseerd delen van data is nodig.
  • Samenwerkende AI richt zich op levenslang lerende strategieën voor experts en AI, wat essentieel is om vertrouwen te waarborgen in operationele AI-implementaties.
  • Innovatie is nodig om het potentieel van AI te ontsluiten om uitdagingen op het gebied van menselijk kapitaal in cyber talent op te lossen, met in gedachten dat AI nooit volledig experts zal vervangen.


Dit bezoek heeft een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van Digital Trust in Nederland. Het 'Digital Trust NL' programma, als opvolger van het DBC-thema Veiligheid, schetst een route vooruit via publiek-private samenwerking om nationale synergieën te versterken en internationale samenwerking te bevorderen.


Meer weten over Digital Trust NL? Kom 15 mei naar het Community Event 'Crafting the Dutch Trust Tech Landscape'.

over het bericht: Mark van Staalduinen

Mark van Staalduinen

Program Lead Digital Trust NL