Ga naar inhoud

Doorkijk naar de coalitie uitdagingen op Duurzaamheid & Energie

Blog (I) door Yvo Hunink


De Dutch Blockchain Coalition heeft een verscheidenheid aan partners en samenwerkingen. De afgelopen periode is er in kaart gebracht voor welke uitdagingen de coalitie én de samenleving staan met betrekking tot het onderwerp Energie en Duurzaamheid.

Dat heeft geleid tot een 8-tal thema’s welke wij hier presenteren. De thema’s staan gesorteerd op mate van belangstelling voor dit onderwerp vanuit de geïnterviewden. De onderwerpen zijn aflopend gerangschikt met op nummer 1 het onderwerp waar het meeste belangstelling naar uit is gegaan:

 1. Eerlijke en Schaalbare Energie Gemeenschappen
 2. Duurzame en Circulaire Leveranciersketens
 3. Slimme Energienetten
 4. Duurzame Digitale Economie
 5. Emissiehandel
 6. Klimaatfinanciering en ESG
 7. Groene Mobiliteit
 8. Milieubescherming en herstelling


Het is nog een brede opzet, en de mate van uitwerking verschilt nog per thema. Enkele partners zijn erg ver in het bouwen van smart contracts voor energie-uitwisseling in gemeenschappen of proof of concepts van digitale paspoorten in supply chains, terwijl anderen net in de web3.0 wereld komen kijken.

In dit blog geven we de hoofdlijnen per thema’s die we hebben kunnen definiëren, en hoe de wereld van web3.0 een rol kan spelen. Toekomstige blogs zullen verdiepende content per thema presenteren.

Voor het vervolg komt de coalitie op een evenement op 26 januari bijeen om het over de eerste twee van deze thema’s, namelijk Eerlijke en Schaalbare Energiegemeenschappen en Duurzame en Circulaire Leveranciersketens. 

1. Thema: Eerlijke en Schaalbare Energie Gemeenschappen

  Het energiesysteem decentraliseert. Dit brengt veel nieuwe kansen met zich mee voor lokale productie en uitwisseling van energie. Niet iedereen profiteert hier op dit moment evenveel van, of kan daar even makkelijk in participeren. Energiegemeenschappen kunnen een mogelijk vehikel zijn om meer mensen te laten participeren. Hoe zouden energiegemeenschappen op zo’n manier ontworpen kunnen worden dat ze voor iedereen waarde genereren? Mogelijke oplossingen hiervoor zijn onder andere het eerlijk verdelen van energieopbrengsten, gedeeld eigenaarschap over grote energieassets en het organiseren van een energiegemeenschappen. Decentrale technologieën kunnen helpen dit te bewerkstelligen via:

  • Smart contracts voor AI-transactiemodellen met optimalisaties voor optimale en eerlijke distributie van waarde in energiegemeenschappen.
  • Gefractioneerd eigenaarschap van energieassets en de productie daarvan door tokens
  • Decentrale Autonome Organisaties (DAOs) voor het besturen en financieren van lokale energiecoöperaties.
  • Privacy-compliant stimuleren van gedrag via een financiële compensatie.

  Zie het verdiepende blog over Eerlijke en Schaalbare Energiegemeenschappen én meer informatie over de workshops.

  2. Thema: Duurzame leveranciersketens

   Ketens van goederen zijn het complexe skelet van onze productiemaatschappij, van globaal naar lokaal. Het verbindt het voormalig regenwoud, met jouw bord. De beweging naar duurzame leveranciersketens gaat over oorsprong, aanpassing, transport, marketing, gebruik én hergebruik van materialen en producten. De transitie wordt versterkt door dingen zoals een grotere toename naar vraag van duurzame productie en het bewijs daarvan. Maar ook de verwachte EU-regulering zoals die van product paspoorten spelen een rol bij het versnellen van de transitie. Binnen de coalitie lopen er al enkele projecten zoals:

   • Vergelijking van oplossingsrichtingen van product paspoorten
   • Duurzaamheidsinformatie door de keten van hernieuwbare brandstoffen
   • Registreren van grondstromen voor verbeterd toezicht
   • Verspilling van pluimvee industrie door niet kunnen bewijzen vaccinatiestatus.

   Zie het verdiepende blog over Duurzame en Circulaire Leveranciersketens én meer informatie over de workshops.


   Voor het vervolg komt de coalitie op een evenement op 26 januari bijeen om het over twee van deze thema’s, namelijk Eerlijke en Schaalbare Energiegemeenschappen en Duurzame en Circulaire Leveranciersketens. In 6 workshops, gegeven door verschillende coalitiepartners, gaan we in op de verschillende facetten. In de twee genoemde blogs (resp. link en link) wijden we daar over uit als voorbereiding op het event.

   Voor de overige thema’s zijn er nog geen activiteiten gepland, maar zetten we deze expliciet wel hier neer als voorzet voor mogelijke toekomstige activiteiten. Coalitiepartners die de hulp van de DBC verlangen op deze thema’s kunnen daarvoor wel al aankloppen.

   3. Thema: Slimme Energienetten

    Er wordt volop op de digitalisering van het energienet ingezet om tot 100% hernieuwbare energie te kunnen komen. Monitoring-, voorspelling- en sturingsmechanismen worden bijvoorbeeld ingezet om pieken en dalen in productie en vraag te kunnen opvangen. Deze mechanismen vragen om een complexe integratie en management van energie, informatie, assets én mensen. Blockchain onder de motorkap zou een rol kunnen spelen bij diverse oplossingen, zoals:

    • Decentrale assetmanagement oplossingen, zoals Unique Asset Identifiers, die de operatie efficiënter maken én het werk van monteurs vereenvoudigen.
    • Integratie met zelf-soevereine identiteitsconcepten om een veilige en weerbare identificatie, authenticatie en autorisatie rondom de digitale/fysieke infrastructuur mogelijk te maken
    • Open en transparante, maar privacy-vriendelijke lokale energiemarkten
    • Een bottom-up semiautonoom opererend energienetwerk dat betrouwbaar en controleerbaar is en dat beleidsinformatie produceert voor top-down governance.

    4. Thema: Duurzame Digitale Economie

     De digitale transitie is in volle gang als katalystor voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals het verduurzamen van onze samenleving. De EU draagt zelfs uit dat de duurzame en de digitale transitie niet onlosmakelijk van elkaar benaderd kunnen worden en een ‘Tweeling Transitie’ vormen. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Steeds meer komt er een kritische kijk op de duurzaamheid van onze digitale systemen, als datacenters of proof-of-work consensusprotocollen. Hoe kunnen we duurzamere informatiesystemen bouwen die onze economie kunnen helpen om naar deze digitale duurzame toekomst te groeien? Gespreksonderwerpen hierbinnen zijn:

     • De duurzaamheid van decentrale technologieën en ecosystemen, zoals blockchains, ten opzichte van traditionele informatiesystemen.
     • Gemeenschappelijke verduurzaming regionale industrieclusters
     • Hoe zorgen we voor voldoende mensen, kennis en tools om de web3.0 transformatie van de duurzaamheidssector te kunnen ondersteunen?

     5. Thema: Emissiehandel

      In de afgelopen jaren is er, mede door pionierend werk van de EU, een steeds beter werkende koolstofmarkt ontstaan waar de vervuiler betaalt en duurzaamheid een businessmodel is geworden. Ook is er een vrijwillige koolstofmarkt ontstaan in de vorm van voluntary carbon credits. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. Spelers in de markt worden van greenwashing en fraude beticht. En ook in de informatiehuishouding rondom auditing, controle en het geven van bewijslast zijn nog veel verbeteringen mogelijk. Onderstaande onderwerpen tijdens de interviews met de coalitiepartners werden genoemd zijn:

      • Fraude en greenwashing bij vrijwillige carbon credits door grote bedrijven.
      • Obstakels bij uitbreidingen European Emission Trading Systems naar andere sectoren
      • Veel papieren processen die vertraging-, fraude- en foutgevoeligheid geven.

      6. Thema: Klimaatfinanciering & ESG

       Het financieren van de duurzaamheidstransitie blijft een flinke uitdaging. Maar door nieuwe methoden met behulp van technologische innovatie kan dit proces, waarbij een diverse groep van financiers samenkomt om projecten te ondersteunen, op een efficiëntere manier worden ingericht. De ESG is een instrument dat al jaren wordt gebruikt door financieringsinstituten en voor impact metingen rondom de Sustainable Development goals. Ook de EU zet met nieuwe regelgeving in op deze standaard van data in rapportages. Echter heeeft de ESG onlangs veel kritiek gekregen omdat het ‘greenwashing’ mogelijk zou maken. Ook hierbij zijn dus nog een hoop verbeteringen aan te brengen:

       • Invloed nieuwe directive Corporate Sustainability Reporting
       • Ontwikkelen van ESG audit-metrieken voor blockchain en web3.0 systemen
       • Blended finance voor lokale klimaatprojecten

       7. Thema: Groene Mobiliteit

        Een mobiliteitssysteem op volledige hernieuwbare energie, dat is het uitgangspunt. Elektrificatie, gebruik van waterstof, minder transportbewegingen door bereikbare voorzieningen of thuiswerken, het zijn allemaal deeloplossingen van het systeem van de toekomst. Er is dan ook een passend informatiesysteem nodig waarmee onze samenleving haar mobiliteit kan organiseren. Verschillende mogelijke gespreksonderwerpen zijn hierbij naar voren gekomen vanuit de coalitie:

        • ‘Real-time’ emissiewaarden
        • Slim laden van voertuigen
        • Inzet van hernieuwbare brandstoffen zoals waterstof

        8. Thema: Milieubescherming en herstelling

         De natuur heeft een intrinsieke waarde, en wij maken die kapot. Dat is al voldoende om dit onderwerp op de agenda te hebben staan. De natuurlijke wereld doet al miljarden jaren aan innovatie voor overleven. Echter veel van de oplossingen, die wij als mensheid zoeken om ook nu te overleven op deze planeet als soort, zullen nog ontdekt moeten worden in die natuurlijke wereld. Of het nu ontzilting is geïnspireerd door zoutopname van mangrove bossen, of de bikkelharde composieten die sommige zeedieren op zeetemperatuur in water kunnen fabriceren. Hoe kunnen wij onze drang naar exploitatie van het planeet in balans brengen, of zelf in symbiose, met de biodiversiteit? Alleen zo kunnen we de natuur beschermen en de kans geven om ons van vele oplossingen voor duurzaamheidsuitdagingen te voorzien. Enkele gespreksonderwerpen waar de coalitie aan denkt:

         • Het inzetten van ‘Regenerative Token’ incentivemodellen voor natuurbescherming
         • Lokale Impact Scores van internationale landbouwproducten
         • Het organiseren van gemeenschappelijke middelen en waarden in ‘the commons’.

         De volgende stap

         Op 26 januari organiseert Dutch Blockchain Coalition een evenement, waarbij (een groot deel) van de thema’s aan bod zal komen. We gaan die dag samen verder praten waar we ons op willen focussen. Wil je hierbij aanwezig zijn of wil je iets inbrengen over één of meerdere van deze thema’s? Stuur dan een email naar yvo.hunink@dutchblockchaincoalition.org.

         Op de andere thema’s zal later in 2023 ingegaan worden. Uiteraard zijn de thema’s nog zeer breed opgesteld, en op vele plaatsen zeer complexe problemen die disciplines overstijgen. We kijken er naar uit om als coalitie bij te blijven dragen daar waarde in toe te voegen. Hopelijk tot de 26e!

         Gerelateerde pagina's:
         over het bericht: Eerlijke en Schaalbare Energiegemeenschappen – Track Blog
         12 januari 2023

         Eerlijke en Schaalbare Energiegemeenschappen – Track Blog

         over het bericht: Duurzame Leveranciersketens – Track Blog
         12 januari 2023

         Duurzame Leveranciersketens – Track Blog

         Meer informatie over het thema Energie en Duurzaamheid via:
         over het bericht: Yvo Hunink

         Yvo Hunink

         Program Lead Digital Product Passports