Ga naar inhoud

Triall ontwikkelt een gefedereerde marktplaats voor klinische onderzoeksdata in samenwerking met de Dutch Blockchain Coalition

Dutch Blockchain Coalition (DBC)-partner Triall, een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor klinisch onderzoek, kondigt een prototype release aan van de Clinical Insights Exchange (CIX): een internationale samenwerking gefaciliteerd door DBC’s Health & Care team en expert organisaties in klinisch onderzoek, B2B software en gedecentraliseerde technologieën.

De CIX is een gefedereerde datamarktplaats waar biofarmaceutische bedrijven, clinici, en patiënten op een privacy-vriendelijke manier analyseresultaten kunnen uitwisselen, zonder onderliggende brondata bloot te hoeven geven. Hiervoor wordt een combinatie van decentrale en privacy-bevorderende technologieën toegepast, voortbouwend op 5 jaar aan onderzoek en ontwikkeling door Triall en haar netwerk van strategische partners, waaronder DBC-lid Sphereon, een expert in blockchain en Self-Sovereign Identity (SSI) oplossingen. De gefedereerde architectuur van de CIX maakt daarnaast gebruik van standaarden en specificaties voortgebracht door Gaia-X, een Europees initiatief dat de digitale infrastructuur van Europa toekomstbestendig en zelf-soeverein beoogt te maken.

Volgens de WHO worden er elk jaar meer dan 60.000 klinische studies gestart. Verzamelde onderzoeksdata wordt echter vaak alleen ingezet binnen slechts één studie vanwege een gebrek aan gedeelde infrastructuur en incentives om data uit te wisselen, maar ook vanwege zorgen over vertrouwelijkheid en privacy. Daarnaast hebben patiënten die deelnemen aan een onderzoek over het algemeen weinig inzicht in, en controle over, wat er met hun data gebeurt—iets wat in schril contrast staat met de industrie-brede oproep om klinisch onderzoek meer patiëntgericht te maken. De CIX biedt een oplossing door uitwisseling en hergebruik van klinische onderzoeksdata en -inzichten mogelijk te maken op een zelf-soevereine manier, waarbij data-aanbieders de controle behouden over wie er tegen welke voorwaarden inzage in hun data mag krijgen. Dit biedt mogelijkheden voor meer data-gedreven onderzoeksprocessen en het bevorderen van medezeggenschap voor patiënten.

Triall richt zich specifiek op historische klinische onderzoeksdata die staat opgeslagen in eClinical systemen—software die wordt gebruikt voor het vastleggen en opslaan van onderzoeksdata tijdens een klinische studie. Het bedrijf is daarom een samenwerking aangegaan met Crucial Data Solutions, een Amerikaanse leverancier van eClinical software wiens platform wereldwijd is toegepast in meer dan 8.000 studies.

De CIX heeft als doel om een platform te bieden voor geavanceerde cryptografische technieken zoals ‘Compute-to-Data’ en ‘Secure Multi-Party Computation’. Deze technieken maken privacy-vriendelijke analyse mogelijk over geaggregeerde data van klinische studies en eClinical systemen die op het platform zijn aangesloten. Data-aanbieders, zoals biofarmaceutische bedrijven of medische onderzoeksinstellingen, kunnen zo hun klinische onderzoeksdata valoriseren zonder privacy of vertrouwelijkheid in gevaar te brengen.

Bovendien biedt Triall’s CIX een ‘Web3’ toolkit om onderzoekers en patiënten directer te betrekken bij en te compenseren voor hun contributies aan de data op het platform. Deze bestaat onder meer uit een eigen SSI-wallet—ontwikkeld door Triall en Sphereon sinds begin 2022—waarmee gebruikers straks zelf toegang tot data kunnen beheren en compensatie in de vorm van tokens kunnen ontvangen, alsmede uit Triall’s eigen utility token ‘TRL’, die in 2021 werd gelanceerd en dient als middel voor het compenseren van de verschillende stakeholders in klinisch onderzoek.

Triall gelooft sterk in de kracht van coöperatieve ecosystemen voor productontwikkeling en commerciële validatie. Sinds haar oprichting werkt het bedrijf samen met toonaangevende organisaties, waaronder biofarmaceutische bedrijven, CROs, en medische onderzoekscentra. Afgelopen september kondigde het bedrijf een meerjarige samenwerking aan met de Mayo Clinic, een van de meest toonaangevende academische ziekenhuizen in de Verenigde Staten, voor de uitvoer van een klinische studie naar pulmonale hypertensie. In deze studie doen 10 Amerikaanse onderzoekslocaties mee en wordt gebruikt gemaakt van Triall’s blockchain technologie voor het genereren van onafhankelijk verifieerbare audit trails.

Triall is momenteel op zoek naar strategische partners die betrokken willen worden bij de bouw van de eerste commerciële versie van de CIX, met in het bijzonder aandacht voor de ontwikkeling van AI-modellen en het ontwerp van protocollen voor privacy-vriendelijke analyse.

Nicky Hekster, thema-lead Health & Care DBC: “Nu Triall zijn baanbrekende CIX-marktplaats voor klinische studies onthult, begint het aan een transformatieve reis waarbij gedecentraliseerde technologie en innovatie in de gezondheidszorg elkaar ontmoeten. Dit platform opent nieuwe manieren voor patiëntgericht onderzoek, waardoor individuen in staat worden gesteld actief deel te nemen aan het vormgeven van de toekomst van de gezondheidszorg. Samen kunnen we het volledige potentieel van blockchain en andere privacy-bevorderende technologieën tot realiteit maken door een revolutie teweeg te brengen in het klinische onderzoek en zo uiteindelijk de resultaten voor patiënten te verbeteren."

Hadil Es-Sbai, medeoprichter en CEO Triall: "De CIX is een belangrijke stap in het bouwen naar een wereldwijd digitaal ecosysteem dat alle partijen en systemen die betrokken zijn bij het klinisch onderzoek met elkaar verbindt. We zijn trots om samen te werken met verschillende toonaangevende organisaties die ons helpen bij het vormgeven en verwezenlijken van onze visie en zijn dankbaar voor de support vanuit de Dutch Blockchain Coalition."Over Triall
Triall is een bedrijf dat innovatieve software en ondersteunende diensten biedt aan organisaties die betrokken zijn bij klinisch onderzoek. Sinds 2018 is het bedrijf koploper in de implementatie van gedecentraliseerde en privacy-enhancing technologieën in het klinisch onderzoeksveld. De visie van Triall is om een digitaal ecosysteem voor klinisch onderzoek vorm te geven: een systeemoverstijgend, multi-sided platform waarin biofarma professionals, clinici, patiënten en andere belanghebbenden kunnen samenwerken en onderzoeksdata en inzichten kunnen uitwisselen op een veilige, verifieerbare en zelf-soevereine manier.

Meer informatie over het thema Gezondheid en Zorg via:
over het bericht: Alexander van den Wall Bake

Alexander van den Wall Bake

Program Lead Self-Sovereign Identity (SSI)

over het bericht: Yvo Hunink

Yvo Hunink

Program Lead Digital Product Passports

over het bericht: Hanneke Jansen

Hanneke Jansen

Coallitiesecretaris

over het bericht: Mark van Staalduinen

Mark van Staalduinen

Program Lead Digital Trust NL

over het bericht: Marloes Pomp

Marloes Pomp

Program Lead Governance & Web3

over het bericht: Nina Huijberts

Nina Huijberts

Innovation Manager

over het bericht: Robert Jan van Pelt

Robert Jan van Pelt

Programmamanager Company Passport

over het bericht: Victor van der Hulst

Victor van der Hulst

Coalitiemanager

over het bericht: Rob van Gijzel

Rob van Gijzel

Voorzitter

over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases

over het bericht: Harmen van der Kooij

Harmen van der Kooij

Program Lead Digital Commons and Interoperability

over het bericht: Femke Bartelds

Femke Bartelds

Communicatieadviseur