Ga naar inhoud

Yvo Hunink is nieuwe DBC lead van het thema Thema Energie en Duurzaamheid

De DBC is verheugd om Yvo Hunink te kunnen verwelkomen als nieuwe lead van het thema Energie en Duurzaamheid. Yvo is al jaren betrokken bij het onderwerp energie en duurzaamheid onder meer op het gebied van gedecentraliseerde energienetwerken onder andere als oprichter van Energy Bazaar en later via het Living Lab Scheveningen van Gemeente Den Haag. Ook heeft hij verschillende innovatieprojecten begeleid rondom self-sovereign identity, en invulling gegeven aan de track digital identity van de blockchain minor aan de Haagse Hogeschool.

Voor de DBC gaat Yvo de huidige opgaven waar de coalitiepartners en de samenleving voor staan in dit thema in kaart brengen, de waarde toevoeging van decentrale technologieën bij die opgaven bepalen en nieuwe samenwerkingen tot stand laten komen rondom die uitdagingen.

Om in 2050, of eerder, een leefbare aarde te hebben, moet er een grote inspanning gedaan worden om onze energievoorziening anders in te richten. De DBC wil samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.

In complexe systemen zoals die in het energie en duurzaamheidsdomein, kunnen blockchain en de aanverwante technologieën een belangrijke sleutel zijn. Zo kunnen deze technologieën een veilige en betrouwbare informatie-uitwisseling ondersteunen, afspraken vastleggen en automatiseren en financiële modellen daarbinnen borgen.

Op dit moment werkt DBC vanuit het thema Energie en Duurzaamheid al samen met verschillende partijen binnen use cases zoals het toekomstbestendig inrichten van biobrandstofketens. Lees meer over die case via deze link.

Wil je ook bijdragen aan schaalbare en verantwoordelijke oplossingen voor onze energie- en duurzaamheidsdoelen? Neem dan contact op met Yvo via yvo.hunink@dutchblockchaincoalition.org.

Wil je meer informatie over het thema energie en duurzaamheid binnen de DBC? Neem dan contact op met:

over het bericht: Yvo Hunink

Yvo Hunink

Program Lead Digital Product Passports