Ga naar inhoud
Blockchain biedt kansen voor digitale transformatie van agrifood

Blockchain biedt kansen voor digitale transformatie van agrifood

Wageningen University en Research (WUR) heeft in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een onderzoek naar de toepasbaarheid van blockchain in landbouw- en voedingsketen gedaan. In het onderzoek zijn ruim 30 blockchain usecases en blockchainplatformen binnen en buiten Nederland onderzocht. Voor drie usecases, FarmDataWallet, Flori-Chain en AGF-Chain, binnen het programma ‘Blockchain voor Agrifood’ wordt er ook prototype software gebouwd en getest. De bevindingen van de best practices en uitdagingen zijn mede gebaseerd op de ervaringen hiermee.


Er liggen verschillende kansen, maar er zijn ook uitdagingen. In potentie biedt blockchain veel kansen voor het verbeteren van transparantie, traceerbaarheid, efficiëntie, en de positie van de boeren en tuinders in agrifoodketens - aspecten die essentieel zijn voor een duurzame agrifood. De agrarische sector kan ook blockchain toepassen om efficiënter en duurzamer te worden. Doordat er geen centrale controlerende instantie meer nodig is, zijn digitale transacties te automatiseren.


Als Dutch Blockchain Coalition (DBC) zijn we blij met dit rapport over Blockchain voor agrifood. Het sluit aan bij onze missie om blockchain in te zetten op maatschappelijk relevante thema’s zoals energietransitie, digitale identiteit en logistiek.


Ook aan een evenwichtige en toekomstbestendige agrifood industrie kan blockchain bijdragen door bijvoorbeeld voedselketens transparant te maken. DBC zal dit onderwerp dan ook in de komende tijd bestuderen en indien door onze partners gewenst, dit als thema verder uitwerken in een visie en use cases.


Het volledige rapport 'Blockchain voor agrifood: tussen droom en daad' lees je hier.


Blockchain en agrifood rapport


Nieuws

over het bericht: Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024
08 juli 2024

Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024

over het bericht: Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijke Regelingen Assistent
01 juli 2024

Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijke Regeling...

over het bericht: DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS voor crypto?
12 juni 2024

DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS voor crypto...