Ga naar inhoud
Dutch Blockchain Coalition start vijf groot maatschappelijke use cases

Dutch Blockchain Coalition start vijf groot maatschappelijke use cases

De visie op de toekomst van blockchain voor Nederland is in Den Haag in ontvangst genomen door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops. Het rapport werd overhandigd door de ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition, de oud-burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel.


Blockchain als bron van vertrouwen en vooruitgang in onze maatschappelijke infrastructuur


Door haar transparantie en onweerlegbaarheid draagt blockchain technologie bij aan het fundamenteel vertrouwen in onze maatschappelijke infrastructuur. Dat is de boodschap van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) in haar op 7 december 2018 gepresenteerde visiedocument: Blockchain for Good.


Rob van Gijzel: “Het kabinet ziet graag dat Nederland en de Europese Unie een koploperspositie hebben bij het ontwikkelen van nieuwe digitale technologieën. Dit visie- en missiedocument beschrijft hoe de Dutch Blockchain Coalition die voorhoederol invult met betrekking tot de ontwikkeling van blockchain-technologie. Nederland wordt wereldwijd als voorbeeld gezien door de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten, de keuze voor de ontwikkeling van maatschappelijk relevante toepassingen en een breed scala aan experimenten (use cases) met daarbinnen een belangrijke rol voor de Rijksoverheid als wetgever, toezichthouder en gebruiker.”


Use cases voor betrouwbare en maatschappelijke geaccepteerde blockchaintoepassingen

Focus op het brede maatschappelijke belang van blockchain is cruciaal volgens de coalitie. Wereldwijd zien we de eerste blockchains for money (applicaties met duidelijk financiële voordelen voor deelnemers) en in sommige landen blockchains for control (vergaren van data, soms zelfs staatscontrole). De ontwikkeling van blockchains for good (publiek belang en meerdere partners uit verschillende sectoren) zijn ingewikkelder te realiseren. De Dutch Blockchain Coalition (DBC) zet daarom vaart achter de missie om betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen te creëren.


In het document worden 5 use cases voor betrouwbare en maatschappelijke geaccepteerde blockchaintoepassingen benoemd waar op publiek-private basis aan wordt gebouwd. De toepassingen zijn van belang voor onze economie, onze samenleving en waar Nederland internationaal gezien een leidende rol in speelt. Daarmee zijn ze aantoonbaar waardevolle toepassingen van deze nieuwe technologie. De geselecteerde use cases zijn:


1. Self-Sovereign Identity

Met Self-Sovereign Identity (SSI) oplossingen heb je zelf een digitale kluis met informatie over jouw identiteit welke je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor het koppelen van je diploma’s, het kopen van een huis of het aantonen dat je een bepaalde leeftijd hebt. Je hebt eigen beheer op jouw gegevens die je praktisch kunt inzetten in allerlei situaties. Er wordt gebouwd aan een infrastructuur voor de digitale identiteit en een nieuw afspraken-stelsel. Daarmee wordt het fundament gelegd voor het aanbieden van diensten van overheid en bedrijfsleven waarbij de mens centraal staat, in plaats van individuele oplossingen die bedacht zijn vanuit één organisatie.


2. Logistiek

Blockchain biedt veel kansen voor transparantere, betrouwbare en eerlijke logistieke ketens die resulteren in minder administratieve lasten en efficiënter transport. Dit onderwerp is gekozen omdat de verschillende initiatieven op het logistieke vlak zich het snelst ontwikkelen, de logistieke use cases snel wereldwijd kunnen schalen, Nederland een belangrijke logistieke speler is en hier voor BV Nederland het meest te verdienen valt.


3. Onderwijscertificaten en diploma’s

Door een generieke bouwsteen voor de Nederlandse en Europese Blockchain infrastructuur te ontwikkelen kunnen officiële documenten zoals diploma’s, certificaten en registers betrouwbaar gedeeld en geverifieerd worden. Deze casus is reeds op kleine schaal in meerdere landen getest en nu willen we op Europees niveau verder.


4. Pensioen

De veranderende arbeidsmarkt waarin Nederlanders steeds sneller en vaker van baan wisselen stelt pensioenregelingen voor grote administratieve uitdagingen die kunnen resulteren in onduidelijkheden voor pensioengerechtigden. Een simpele vraag als: ’hoeveel pensioen heb ik waar opgebouwd?’ kan door Blockchain technologie makkelijker beantwoord worden dan met de huidige systemen.


5. Transparantie bij subsidiestromen

Subsidiestromen zijn nu vaak erg ingewikkeld voor gebruikers en soms lezen we over misbruik. Wat we nodig hebben: meer transparantie en automatisering van processen zodat het makkelijker wordt voor iedereen. Blockchain biedt die mogelijkheid. In de taal van technologie: ‘Compliance by design’. Daarmee bedoelen we dat het geld gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is en op de manier hoe het bedoeld is.


Een uitgebreidere uitwerking van de use cases is te lezen in het visiedocument. Deze is ook als PDF te downloaden: https://dutchblockchaincoalition.org/uploads/pdf/Visiedocument-Blockchain-For-Good-NL.pdfMeer over de Dutch Blockchain Coalition

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Doel is het creëren van een veilige, betrouwbare digitale blockchain infrastructuur in Nederland die aansluit op de wensen van de gebruiker van de toekomst. De coalitie werkt met een actieagenda waarin zij de technologische mogelijkheden test, kijkt of de techniek voldoende aansluit bij de wet- en regelgeving en aan onderzoeks- en scholingsprogramma’s op dit terrein bouwt. Internationaal maakt de DBC afspraken over standaardisatie, normering en governance. Dit doet zij onder andere met de ISO en de Europese Commissie. Meer informatie: https://www.dutchblockchaincoalition.org.


Nieuws

over het bericht: DBC Deep Dive: Crypto ontwikkelingen om naar uit te kijken in de tweede helft van 2024
23 juli 2024

DBC Deep Dive: Crypto ontwikkelingen om naar uit te kijken i...

over het bericht: Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024
08 juli 2024

Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024

over het bericht: Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijke Regelingen Assistent
01 juli 2024

Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijke Regeling...