Ga naar inhoud
Kennis delen centraal bij informatiesessie ‘Blockchain in het onderwijs’

Kennis delen centraal bij informatiesessie ‘Blockchain in het onderwijs’

Vanuit de Human Capital Agenda van de Dutch Blockchain Coalition (DBC), in samenwerking met coalitiepartners CMS Advocaten en Hogeschool Utrecht vond afgelopen dinsdag de eerste informatiebijeenkomst plaats bij CMS in Utrecht.


Onderwijsinstellingen van alle niveaus kwamen naar deze bijeenkomst waar zij hun blockchain-initiatieven hebben gepresenteerd en DBC samen met het onderwijs de route verkend heeft voor het opleiden van studenten én van onderwijs-professionals. Tevens zijn de eerste onderzoeksresultaten gedeeld van een nog lopende enquête, uitgezet onder het bedrijfsleven, naar de kennisbehoefte rondom blockchain.


Teach the Teacher

Katja van Kranenburg (CMS Advocaten) en Olivier Rikken (Axveco), voortrekkers van de DBC Human Capital Agenda (HCA), lichtten de missie van HCA en van het ‘Teach the Teacher’- programma toe: een lesprogramma waarin kruisbestuiving tussen faculteiten, het vormgeven van het onderwijs, het curriculum up to date houden (door docenten her- en bij te scholen) en het verzorgen van gastcolleges centraal staat. Dit hoeft niet te betekenen dat een jurist bijvoorbeeld per se moet kunnen programmeren maar het is wel van belang om enige kennis te hebben van programmeren om gezamenlijk tot goede technologische oplossingen te komen die ook juridisch juist zijn.


Katja-bc-in-het-onderwijs-29-mei.jpg#asset:9981

Katja van Kranenburg


Blockchain-initiatieven

De komende jaren zal er veel veranderen op technologisch gebied en blockchain is een van de toepassingen die tot die verandering zal leiden. Om hier op in te spelen, is kennis en expertise nodig. Gerrita van der Veen, (Directeur Kenniscentrum ES&CS) opende namens de Hogeschool Utrecht de bijeenkomst en ging in op het belang van goed onderwijs. Naast het belang van goed onderwijs voor de huidige generatie studenten, benadrukte van der Veen ook het belang van de verantwoordelijkheid van mensen om aan hun eigen ontwikkeling te werken. Werkgevers moeten dit ondersteunen en stimuleren.
De sprekers van Hogeschool Utrecht (HU), Brightlands, Hogeschool Zuyd en Platform Bèta Techniek deelden vervolgens hun blockchain-initiatieven met de aanwezigen waaruit blijkt dat er steeds meer expertise en talent beschikbaar komt.


Jaap Goedegebuur (HU) lichtte de organisatie van hun Blockchainlab toe met daarbij een aantal voorbeelden uit de praktijk op het gebied van Supply en Demand chains, Health en Fintech.

Jaap-Goedegebuur-bc-in-het-onderwijs-29-mei.JPG#asset:9979

Jaap Goedegebuur


Binnen Brightlands resulteert samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in unieke blockchain use cases in verschillende sectoren. Peter Verkoulen (Brightlands) en Peter Princen (Hogeschool Zuyd) lichtten dit toe met voorbeelden en een presentatie over de ‘Zuyd Blockchain Centre’.


De publiek-private samenwerkingen in de vorm van Centres of Expertise werden door Thomas Boekhoud (Platform Bèta Techniek) toegelicht. Deze centra verbinden onderwijs, praktijkgericht onderzoek en ondernemerschap en hebben een centrale rol in de Human Capital Agenda.


Thomas-Boekhoud-bdc-in-het-onderwijs-29-mei.JPG#asset:9982

Thomas Boekhoud


Cross-functional vlak

De - nog lopende - enquête heeft al enkele interessante onderzoeksresultaten opgeleverd en worden gedeeld met de deelnemers. De belangrijke boodschap die hieruit volgt, is dat er behoefte is aan nieuwe kennis, vooral op cross functional vlak. Dit vereist veel samenwerking, een term die vaak terugkomt op deze dag.
De enquête kan nog ingevuld worden, deze is hier terug te vinden.


Terugblik op de dag

De DBC biedt graag een platform voor kennisdeling, zowel tussen de verschillende onderwijsinstellingen als tussen onderwijs en bedrijven. Bedrijven kunnen zo onderwijsinstellingen opzoeken om samen met studenten aan concrete opdrachten te werken. En onderwijsinstellingen kunnen de kennis en expertise van het bedrijfsleven inzetten. Deze ‘matching’ zal verder vormgegeven gaan worden.
Conclusies van de dag zijn dat er tussen de verschillende opleidingen en faculteiten (nog) meer behoefte aan samenwerking is en dat er een grote mate van bereidheid is om kennis en informatie te delen. Onderwijsinstellingen kunnen zo versneld werken aan een kwalitatief sterk curriculum op het gebied van blockchain. Met deze bijeenkomst is hiervoor een goede stap gemaakt.
Ook was het interessant om te zien dat kennis/onderwijsinstellingen een belangrijke regionale functie hebben bij het binnen hun regio bij elkaar brengen van kennis, ondernemers en start-ups waarbij volledige ecosystemen worden gebouwd.
Mede daarom zal in september 2018 een tweede sessie plaatsvinden. Tevens worden de deelnemers van hogescholen en universiteiten uitgenodigd om lid te worden van de online community van de DBC zodat ze met elkaar in contact kunnen komen en eenvoudig informatie kunnen uitwisselen.


Aanwezige onderwijsinstellingen en bedrijven:
Hogeschool Rotterdam
Hotelschool The Hague
ROC Amsterdam
Rabobank
Platform Bèta Techniek
Avans Hogeschool
TU Delft
Hogeschool Utrecht
Haagse Hogeschool
CMS
Universiteit Leiden
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
HAN Hogeschool
ECP
Axveco
Hogeschool Zuyd
Brightlands
Saxion
House of Digital Nederland
Open Universiteit


Nieuws

over het bericht: Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024
08 juli 2024

Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024

over het bericht: Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijke Regelingen Assistent
01 juli 2024

Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijke Regeling...

over het bericht: DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS voor crypto?
12 juni 2024

DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS voor crypto...