Ga naar inhoud
Token financiering in Nederland

Token financiering in Nederland

Op 8 oktober presenteert 2Tokens tijdens een online summit de resultaten en aanbevelingen voor token financiering in Nederland. Tevens zal de interactieve routekaart worden gepresenteerd waar bedrijven en instellingen terecht kunnen indien zij vragen hebben over de token-economie.


In de afgelopen 1,5 jaar heeft onze partner 2Tokens hard gewerkt aan het realiseren van verschillende tokeniseringsprojecten in Nederland. Dit werd gedaan in samenwerking met verschillende partijen, waaronder banken, ministeries, bedrijven, en instituten. Door middel van ronde tafel-sessies, use cases en webinars, heeft 2Tokens de technologie rondom tokenisering in de praktijk proberen te brengen en gedeeld met de wereld. Het succes van de use cases en de ronde tafel-sessies biedt inzicht in de potentie en de mogelijkheden voor deze technologie in Nederland en Europa.


Alhoewel het gebruik van tokens terug gaat tot de oudheid, zorgt nieuwe technologie, zoals blockchain, dat de potentie van tokens verhoogd wordt. Token technologie biedt efficiëntere digitale oplossingen voor, onder andere, bestaande financieringsmethodes (bijvoorbeeld crowdfunding, gefractioneerd eigendom) en de opkomst van geheel nieuwe modellen voor financiering en samenwerkingsvormen. Omdat tokens ook programmeerbaar zijn, biedt het nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om flexibeler om te gaan met eigendom, stemrecht, dividend, en financiering.


“Tokenization hoort onlosmakelijk bij blockchaintechnologie. Binnen de DBC is dit een relatief nieuw onderwerp. Daarom zijn we blij om hier sinds 2020 invulling aan te kunnen geven middels de samenwerking met 2Tokens, mede gesteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ik hoop en verwacht dat we de samenwerking komend jaar verder kunnen uitbouwen, intensiveren en integreren.” – Peter Verkoulen, Coalitiemanager DBC.


De summit van 8 oktober bestaat uit een mix van onderwerpen over tokenization. Zo zullen de bevindingen en aanbevelingen voor het gebruik van tokens in Europa en hoe dit zich verhoudt met de MiCA regelgeving worden gepresenteerd. Daarnaast worden de Token Roadmap (een richtlijn voor het gebruik van tokens in Nederland) en verschillende use cases gepresenteerd. Deelname aan de summit is kostenloos door middel van registratie via de website van 2Tokens.


Lees het volledige persbericht.


Over 2Tokens

2Tokens belicht het pad naar Tokenizering in Nederland. De missie van 2Tokens is het leveren van een interactieve routekaart met als doel het creëren van eenduidigheid omtrent token financiering. Daarom is 2Tokens een publieke organisatie die gesteund wordt door een diverse community, bestaande uit technologiebedrijven, beleidsmakers, financiële adviseurs, banken, en juridische experts en academici. Het project wordt gesponsord door de Europese Unie en is opgestart vanuit een samenwerking tussen Blocklab (Haven van Rotterdam), YES!Delft (Incubator, Technische Universiteit Delft), en LIFT- OFF (Open Data Economy) met de ondersteuning van Erasmus Universiteit Rotterdam, het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en diverse spelers uit het bedrijfsleven. Onder de vele partners die met 2Tokens werken, zijn bedrijven als Rabobank, ABN AMRO Bank, NxChange, CMS, Dusk Network, EuropeChain, WatsonLaw, DataFloq en de Dutch Blockchain Coalition. De ambitie van 2Tokens is om bewustwording in de samenleving te creëren, relevante discussies te stimuleren en kennis / kunde samen te brengen om de drempels voor tokenisatie te verlagen en de maatschappelijke voordelen te realiseren.


Nieuws

over het bericht: DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS voor crypto?
12 juni 2024

DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS voor crypto...

over het bericht: Meld je aan voor de DBC Slotconferentie 1 juli 2024
29 mei 2024

Meld je aan voor de DBC Slotconferentie 1 juli 2024

over het bericht: Company Passport Lunch & Talk with Entrepreneurs
27 mei 2024

Company Passport Lunch & Talk with Entrepreneurs