De Dutch Blockchain Coalition (DBC) en 2Tokens starten Use Case CBDC - Virtuele Rondetafel met DNB op 13 juli

Recentelijk kondigden DBC en 2Tokens hun samenwerking aan om gezamenlijk een extra impuls te geven aan de verdere ontwikkeling en toepassing van token financiering (ā€˜tokenizationā€™). Beide organisaties verwachten dat token technologie een grote impact zal hebben op financiĆ«le markten en op een grote diversiteit aan processen waarin waarde wordt uitgewisseld tussen partijen.

Virtuele rondetafel met DNB over CBDC
De samenwerking wordt nu nader geconcretiseerd via de lancering van de use case Digitaal centrale bankgeld (CBDC). Op 13 juli (13:00-15:00) organiseren DBC en 2Tokens een virtuele rondetafel met DNB over CBDC.

We nodigen startups en scaleups graag uit om hun ideeƫn over de kansen voor een CBDC als smart contract-platform in te dienen.
Dit kan via info@dutchblockchaincoalition.org tot uiterlijk 29 juni.

Voor meer informatie en specifieke vereisten voor het indienen van een idee/use case, verwijzen we graag naar onderstaande toelichting.

Namens de CBDC Commissie,

Koen Hartog (Dutch Blockchain Coalition)
Peter Verkoulen (Dutch Blockchain Coalition)
Alex Bausch (2Tokens)
Jelle Pol (2Tokens, Dusk Network)

----------------------------------------------------------------------------------
Deel jouw ideeƫn over digitaal centrale bankgeld (CBDC).
Op 21 april jl. publiceerde De Nederlandse Bank (DNB) de studie ā€˜Digitaal centrale bankgeld - Doelstellingen, randvoorwaarden en ontwerpkeuzesā€™. DNB ziet met het gebruik van CBDC een groot scala aan mogelijke toepassingen voor de consument, alsook de mogelijkheid om het halen van haar eigen doelen te verbreden. Als eerste verkennende stap brengen DBC en 2Tokens vanuit de markt in kaart of en zo ja, hoe verschillende partijen een CBDC zouden gebruiken. Een van de ontwerpkeuzes van DNB bevindt zich in het spectrum tussen enerzijds alleen simpele betalingen tot anderzijds het volledig toe kunnen passen van smart contracts met complexe logica. Op 13 juli organiseren de Dutch Blockchain Coalition en 2Tokens over dit onderwerp een besloten virtuele rondetafel met DNB. We bieden jou graag de kans om jouw ideeĆ«n over de kansen (use cases) voor een CBDC als smart contract-platform in te dienen, zodat we dit idee kunnen delen met DNB.

Deel jouw idee / use case voor CBDC als smart contract-platform in enkele slides en stuur deze naar info@dutchblockchaincoalition.org
(deadline: 29 juni 2020).

  1. Beschrijf in jouw slides in elk geval specifiek wat de toegevoegde waarde is van de smart contract-functionaliteiten van de CBDC.
  2. Identificeer ook de risicoā€™s van de voorgestane aanpak.
  3. En geef aan wat voor jou of jouw organisatie de toegevoegde waarde zou zijn van een CBDC.
  4. Wat is de business case voor de token?
  5. Eind juni / begin juli zullen DBC en 2Tokens de ideeƫn bespreken en indien nodig contact opnemen met de indieners. De ideeƫn worden verzameld en verwerkt tot een kort rapport dat zal worden gedeeld met DNB en online beschikbaar zal worden gemaakt.
  6. Tijdens de virtuele rondetafel met DNB op 13 juli zullen de ideeƫn worden gedeeld met DNB. DBC en 2Tokens zullen maximaal 3 organisaties (startups/scaleups) uitnodigen om hun use case te presenteren tijdens deze sessie.
  7. De geselecteerde use case zullen door DBC en 2Tokens binnen het research team langs deze routekaart Token financiering leggen, analyseren hoe de token zich verhoudt t.o.v. Internationale Token Standardisatie (ITSA) en Token Taxonomy Framework (TTF)

CBDC
Digitaal centrale bankgeld of Central Bank Digital Currency (CBDC) is een tegoed in euroā€™s dat Nederlandse huishoudens en bedrijven aanhouden bij De Nederlandsche Bank (DNB) of de Europese Centrale Bank (ECB). DNB ziet diverse kansen voor CBDC. Zo kan het dienen als mogelijke back-up voor girale betalingen, diversiteit in de betaalmarkt bevorderen en mogelijk de efficiĆ«ntie van grensoverschrijdende betalingen vergroten. CBDC kan bijdragen aan vertrouwen in het geldstelsel door substitutie tussen privaat en publiek geld ook in de toekomst te blijven waarborgen. Als het Eurosysteem zou besluiten te gaan experimenteren met CBDC, dan wil DNB daarbij graag een voortrekkersrol spelen.


Over de studie
Het doel van de studie van DNB over digitaal centrale bankgeld is het informeren van de beleidsdiscussie over CBDC, zowel nationaal als binnen het eurogebied.. De invoering van CBDC zou een structurele hervorming binnen het geldstelsel inhouden, met effecten voor gebruikers, het financiĆ«le stelsel, en de taken en doelstellingen van DNB, die vooraf niet allemaal te voorspellen zijn. De maatschappelijke impact van zoā€™n hervorming vraagt om een brede maatschappelijke discussie, binnen Nederland en in het eurogebied.

Link naar de studie: Digitaal centralebankgeld.

Ontwerpvraag
In de studie identificeert DNB diverse ontwerpkeuzes. Wij richten ons op ontwerpkeuze 1 die zich bevindt in het spectrum tussen enerzijds alleen simpele betalingen tot anderzijds het volledig toe kunnen passen van smart contracts met complexe logica. Een voordeel van het alleen aanbieden van simpele betalingen is dat het eenvoudiger is om het CBDC-ecosysteem met de huidige infrastructuur te laten werken. Verder is het waarschijnlijk goedkoper en eenvoudiger te ontwikkelen en makkelijker te beveiligen omdat het een minder complex systeem is. Daarentegen verhoogt een systeem voor smart contracts met complexe logica potentieel de vraag naar CBDC en biedt het mogelijkheden om transactiekosten te verlagen. Op deze wijze zou het bij kunnen dragen aan diversiteit en innovatie in de betaalmarkt. Ook is het meer future proof: het houdt de opties van het incorporeren van nieuwe technologieƫn in de toekomst open.