Ga naar inhoud

DBC Deep Dive: Gebruik van cryptovaluta uitdaging voor Nederlandse bedrijven

Dit artikel is onderdeel van de reeks #DBCDeepDives over Digital Assets en Web3 in samenwerking met Descryptor.


De afgelopen periode ontvingen we signalen vanuit onze achterban dat het aan- en verkopen van cryptovaluta op problemen stuit bij hun banken. Deze problematiek beperkt zich niet alleen tot het aanvragen van een bankrekening. Bedrijven die al een rekening hebben, kunnen eveneens voor uitdagingen komen te staan als zij crypto gerelateerde transacties uitvoeren. In deze Deep Dive spraken we daarom over de (on)mogelijkheden voor bedrijven om cryptovaluta in te zetten voor bedrijfsactiviteiten. Jeroen van Megchelen (CTO bij Ledger Leopard), Wout Frijters (Portfolio Owner bij Docklab) en Mauro Lorenzo Halve | LinkedIn (sr. compliance officer van Amdax) deelden hun ervaringen en ideeën over hoe Nederlandse bedrijven gebruik kunnen maken van cryptovaluta.


Bedrijfsgebruik van cryptovaluta: een praktijkvoorbeeld

Docklab, ooit begonnen als technologielab van het Havenbedrijf Rotterdam, is uitgegroeid tot een IT incubator dat zich richt op twee van de grootste wereldwijde uitdagingen: het bevorderen van de energietransitie en het transformeren van wereldwijde toeleveringsketens. Eén van hun spin-outs, ILSA, richt zich op de ontwikkeling van op maat gemaakte, gebruiksvriendelijke platforms voor projectontwikkelaars in hernieuwbare energie. Dit platform stelt ontwikkelaars in staat om compliant projecten aan te maken met betrekking tot de regelgeving van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Via Docklab kunnen ontwikkelaars aandelen of obligaties structureren en aanbieden aan een specifieke community, waarbij blockchain als administratieve tool wordt ingezet. ILSA biedt een gebruiksvriendelijke ervaring, waarbij blockchain-elementen onzichtbaar zijn voor de gebruiker, en ze handelen alle transacties op het platform af. Tijdens de ontwikkeling van het platform kon daarvoor gebruik worden gemaakt van testnetten van Polygon waarop de tokens geen waarde hebben en dus gratis kunnen worden ingezet. In de aanloop naar de livegang wordt toegewerkt naar de uitrol op het mainnet van Polygon. Voor de afhandeling van transacties op dit platform moeten in de nabije toekomst kleine hoeveelheden cryptovaluta, Matic (de token van Polygon), worden aangekocht.

Gebruik van cryptovaluta door bedrijven: niet eenvoudig…

Bedrijven ondervinden problemen met hun banken bij het aan- en verkopen van cryptovaluta. Sommige banken beschouwen activiteiten met crypto niet als onderdeel van de reguliere bedrijfsactiviteiten, waardoor ze terughoudend zijn om diensten te verlenen aan bedrijven die met crypto werken. Deze voorzichtige houding vloeit voort uit de strikte wet- en regelgeving waaraan banken gebonden zijn, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), en bijbehorende ‘guidance’ vanuit DNB. Dit maakt het voor bedrijven moeilijk om winsten uit crypto-investeringen op te nemen of zelfs om alleen cryptovaluta aan te schaffen. Banken hanteren verschillende benaderingen voor particuliere en zakelijke klanten als het gaat om cryptovaluta. Terwijl particulieren vaak meer vrijheid hebben in het omgaan met crypto, zijn banken strenger voor zakelijke klanten.


Maar niet onmogelijk

Hoewel de perceptie bestaat dat alle Nederlandse banken terughoudend zijn om bedrijven te ondersteunen in hun crypto-activiteiten, zijn er (kleine) verschillen. Sommige banken staan weinig tot niets toe. Zo heeft Rabobank op haar website voor zakelijke klanten opgenomen dat ‘het in principe niet is toegestaan om via een Rabobankrekening zakelijke virtuele valuta, zoals bitcoin, te kopen of verkopen.’ Maar andere banken, zoals ING en Bunq, lijken meer open te staan voor transacties gerelateerd aan crypto. Feit is wel dat de Nederlandse banken in algemene zin meer terughoudendheid betrachten op het vlak van cryptovaluta en hun zakelijke klanten dan in het buitenland. In Frankrijk en Duitsland zien we bijvoorbeeld dat banken in toenemende mate cryptovaluta omarmen. Zo kondigde de Duitse Commerzbank aan crypto custody te zullen aanbieden aan klanten nu de daarvoor benodigde vergunning is toegekend.


Amdax als vertrouwde intermediair 

Amdax probeert die kloof te overbruggen door nauw samen te werken met de banken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld met benodigde documentatie uitleg geven over de herkomst van het vermogen en het gebruik van cryptovaluta om een schakel te vormen tussen de cryptowereld en het traditionele financiële systeem. Amdax richt zich op het faciliteren van investeringen in cryptovaluta en het veilig beheren van digitale activa. Tot het klantenbestand behoren voornamelijk vermogende particulieren en een hard groeiend aantal bedrijven sinds de uitbreiding van het aanbod B2B-diensten. Het bedrijf onderscheidt zich door de focus op compliance en samenwerking met toezichthouders. Ze waren het eerste bedrijf in Nederland met een crypto-registratie bij DNB en zijn het enige bedrijf dat zowel bij DNB als AFM een registratie heeft. Amdax biedt diverse diensten aan, met als primaire focus custody (het veilig bewaren van digitale activa zoals cryptocurrencies en NFT's) en vermogensbeheer. Daarbij zitten allerlei aanverwante diensten onder hetzelfde dak, waaronder handelen, in- en uitsturen, storten en opnemen met euro’s en crypto, treasury management en compliance-investeringsoplossingen voor grote consultancies en bedrijven met handelsbeperkingen.


Inwerkingtreding van MiCA

Met de inwerkingtreding van MiCA (hier een verwijzing naar onze meest recente Deep Dive over deze Europese wetgeving) zullen cryptovaluta in de EU definitief gereguleerd zijn. Dat betekent waarschijnlijk ook dat iedere bank opnieuw moet kijken naar het eigen cryptobeleid. MiCA kan leiden tot meer gestandaardiseerde regels en wellicht een open houding van banken ten opzichte van bedrijven die met crypto werken, aangezien de regelgeving meer duidelijkheid biedt over wat wel en niet toegestaan is.

En in de tussentijd

Tot die tijd lijken er voor bedrijven in Nederland die met cryptovaluta willen werken drie opties: 1. Probeer zelf met de bank afspraken te maken over de aan- en verkoop van cryptovaluta en de wijze waarop je hierover communiceert met de bank. Houd er wel rekening mee dat het aangaan van dit gesprek reden zou kunnen zijn voor beëindiging van de bankrekening, helaas niet zonder risico’s dus; 2. Open voor crypto-gerelateerde transacties een bankrekening in een ander EU-land, bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk, waar al is voorgesorteerd op de inwerkingtreding van MiCA; 3. Schakel een partij in zoals Amdax. Amdax heeft een onbesmette naam en een goede reputatie bij banken. Aangezien Amdax ook al veel van de vereisten die voortvloeien uit MiCA heeft geïmplementeerd kan dat de relatie en/of de communicatie met de bank vereenvoudigen. Of dat nu in Nederland is (optie 1) of in een ander EU-land (optie 2).

Overige DBC Deep Dives:
over het bericht: DBC Deep Dive - Een jaar na de val van FTX: SBF veroordeeld
30 november 2023

DBC Deep Dive - Een jaar na de val van FTX: SBF veroordeeld

over het bericht: DBC Deep Dive: UTXO en Account-based blockchains
13 november 2023

DBC Deep Dive: UTXO en Account-based blockchains

over het bericht: DBC Deep Dive: Trendbreuk in de media: Bitcoin is goed voor het klimaat
05 oktober 2023

DBC Deep Dive: Trendbreuk in de media: Bitcoin is goed voor ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Ontwikkelingen in het ecosysteem van digital assets
21 september 2023

DBC Deep Dive: Ontwikkelingen in het ecosysteem van digital ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Spot Bitcoin ETF - Een ‘positive black swan’?
01 september 2023

DBC Deep Dive: Spot Bitcoin ETF - Een ‘positive black swan’?

over het bericht: DBC Deep Dive: Vertrek Binance, kritieke transities Ethereum & de Hinman-test
20 juni 2023

DBC Deep Dive: Vertrek Binance, kritieke transities Ethereum...

over het bericht: DBC Deep Dive: Meer innovatie op Bitcoin, Lange Wachtrij Staking Ethereum
06 juni 2023

DBC Deep Dive: Meer innovatie op Bitcoin, Lange Wachtrij Sta...

over het bericht: DBC Deep Dive - Decentrale technologie en AI: De perfecte symbiose?
10 mei 2023

DBC Deep Dive - Decentrale technologie en AI: De perfecte sy...

over het bericht: DBC Deep Dive - Europa neemt de leiding: MiCA en de regulering van digitale assets
10 mei 2023

DBC Deep Dive - Europa neemt de leiding: MiCA en de reguleri...

over het bericht: DBC Deep Dive: And then they fight you (in the US)?
21 april 2023

DBC Deep Dive: And then they fight you (in the US)?

over het bericht: DBC Deep Dive: Shapella-update Ethereum, account abstraction, privacy pools & Rollkit
28 maart 2023

DBC Deep Dive: Shapella-update Ethereum, account abstraction...

over het bericht: DBC Deep Dive: Ordinals & Inscriptions - nieuwe use case voor Bitcoin?
07 maart 2023

DBC Deep Dive: Ordinals & Inscriptions - nieuwe use case voo...

over het bericht: DBC Deep Dive: Decentralized Autonomous Organizations
16 februari 2023

DBC Deep Dive: Decentralized Autonomous Organizations

over het bericht: DBC Deep Dive: Modulaire blockchains - de volgende stap in de evolutie van decentrale technologie?
17 oktober 2022

DBC Deep Dive: Modulaire blockchains - de volgende stap in d...

over het bericht: DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 3 Inhoud en reikwijdte MiCA
12 juli 2022

DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 3 ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation Deel 2 - Bestaande wetgeving voor crypto
01 juli 2022

DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation Deel 2 - ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 1 Het Europese wetgevingstraject
22 juni 2022

DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 1 ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Digitaal vastgoed in de metaverse – Woon jij straks naast Snoop Dogg?
12 april 2022

DBC Deep Dive: Digitaal vastgoed in de metaverse – Woon jij ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Play to Earn - Blockchain als aanjager van een revolutie?
09 maart 2022

DBC Deep Dive: Play to Earn - Blockchain als aanjager van ee...

Meer informatie over de DBC Deep Dives via:
over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases