Ga naar inhoud

DBC Deep Dive: Goodbye 2023, Hello 2024!

Dit artikel is onderdeel van de reeks #DBCDeepDives over Digital Assets en Web3 in samenwerking met Descryptor.



In deze laatste Deep Dive van 2023 blikken we terug op een veelbewogen cryptojaar en kijken we vooruit naar het komende jaar.


De brokstukken van de bearmarkt

Als een murw gebeukte bokser begon de crypto-industrie aan 2023. De Bitcoinkoers opende in 2023 rond de $16.500, net boven de bodem van $15.400 in november 2022. Vanaf mei 2022, het moment waarop Luna’s “stablecoin” TerraUSD zijn waarde verloor, was er sprake van een implosie in slow motion. Na Luna volgden problemen bij Celsius, Three Arrows Capital, Voyager Digital en BlockFi. De ineenstorting van FTX later in 2022 veroorzaakte een kettingreactie van onzekerheid en problemen in de crypto-industrie. Dit leidde onder meer tot problemen bij Binance en de aanklacht tegen Paxos over BUSD, wat de twijfel over de stabiliteit van Binance verhoogde. Genesis en Bitvavo raakten ook betrokken in deze turbulente periode. Dit alles zorgde voor een gespannen sfeer begin januari 2023, waarbij gevestigde (Bitcoin-)figuren zoals Michael Saylor en Najib Bukele als verliezers werden geportretteerd. IMF-baas Georgieva stelde in die periode dat er gekeken zou moeten worden naar een wereldwijde ban van crypto. Toch was er ook goed nieuws: Bitcoin, Ethereum en andere blockchains en daarop draaiende protocollen (bijv. Uniswap, Maker en Curve) bleven in die crisisperiode zonder problemen doordraaien.

In februari 2023 kwam de kwestie van 'Operation Choke Point 2.0' naar voren, waarbij banken crypto-gerelateerde bedrijven beperkten, wat verder bijdroeg aan het slechte sentiment. In het eerste kwartaal van 2023 steeg de koers van Bitcoin desondanks van $16.500 in januari naar ongeveer $29.000 in maart. In diezelfde periode steeg ook goud snel. De oorzaak? De problemen in de bankensector in de VS en de bijbehorende val van Silicon Valley Bank. Bitcoin werd in toenemende mate gezien als veilige haven, digitaal goud. Ook werd het contrast tussen Azië en de VS steeds duidelijker. In de VS, vooral ingegeven door het FTX-trauma, was er sprake van Operation Choke Point 2.0, onduidelijkheid over regelgeving en toezichthouders en zelfs politici die openlijk de oorlog verklaarden aan crypto. In Azië zagen we steeds meer duidelijke spelregels en landen die de deuren open zetten voor de cryptosector.


Europa bevond zich qua sentiment in het midden van de VS en Azië. In april werd het Europese regelgevend raamwerk voor cryptoassets, MiCAR, van kracht. En in diezelfde periode werden door de Amerikaanse overheid rechtszaken gestart tegen Coinbase en Binance. Dat werd niet alleen maar als negatief nieuws gezien, omdat deze rechtszaken al tijden in de lucht hingen en met name Coinbase geacht werd een sterke zaak te hebben. Je zou kunnen stellen dat de periode januari tot en met mei gekenmerkt werd door een evenwichtige mix van positief en negatief nieuws. Een vroege crypto lente; af en toe scheen de zon en was het aangenaam maar net zo vaak was er sprake van koud, guur winterweer.


In juni begon “ETF season”. De hoop op een Bitcoin ETF werd nieuw leven ingeblazen, vooral door de aanvraag van financiële gigant BlackRock. In de loop van het jaar liep de slagingskans die analisten gaven voor goedkeuring door de SEC van zo’n ETF op naar 95%. Een ETF zou een belangrijke stap zijn, omdat die een stevige brug slaat tussen de traditionele financiële wereld en de cryptowereld, en crypto toegankelijk maakt voor traditionele (institutionele) beleggers. Ripple boekte een belangrijke overwinning in de zaak die was aangespannen door de SEC. Belangrijk voor Ripple zelf, maar ook voor de bredere sector omdat de rechter duidelijk maakte dat cryptoactiva niet automatisch zijn aan te merken als effecten. In het najaar sloten Binance (en oprichter CZ) een deal met Amerikaanse justitie en werd het strafproces van FTX-oprichter SBF afgerond. Hij werd op alle punten schuldig bevonden.

Uit studies van Chainanalysis, de ECB en Crypto.com die werden gepubliceerd in de tweede helft van 2023, bleek dat het aantal gebruikers van crypto, ondanks de tegenwind in de periode 2022-2023, is gestegen naar meer dan 500 miljoen mensen wereldwijd. En dat vooral de lagere middeninkomenslanden de leiding nemen in crypto-adoptie.


Het sentiment was eind 2023 inmiddels flink veranderd ten opzichte van het begin van het jaar. Misschien werd dat wel het best zichtbaar door een nieuwe toespraak van IMF-baas Georgieva. Zij sprak in december op een conferentie over digitaal geld in Zuid-Korea over crypto. Niet langer pleitte zij voor een wereldwijde ban, maar erkende ze luid en duidelijk de potentie van crypto, vooral in de context van publieke infrastructuur (open protocollen zoals Bitcoin en Ethereum).


Bear markets are for building

In de slechte tijden moet je verder bouwen. Dat is het mantra van de sector in de periode waarin de koersen (drastisch) dalen en de rest van de wereld zijn interesse in crypto verliest. Bearmarkten brengen allerlei uitdagingen met zich mee en eisen slachtoffers, maar de vitale ecosystemen, protocollen en bedrijven komen sterker uit zo’n periode.



Bitcoin leefde op door de introductie van Ordinals en Inscriptions. Aangevoerd door de Taproot Wizards werd een boost gegeven aan innovatie op de meest robuuste blockchain. Technische discussies richtten zich in 2023 daarnaast op het verbeteren van Bitcoins uitbreidbaarheid met concepten zoals side chains en drive chains, en de uitdagingen om deze decentraal te implementeren. Een interessante kentering was daarnaast dat Bitcoinmining in de pers niet langer uitsluitend als negatief werd beschouwd. In de loop van 2023 werd steeds vaker gewezen op de positieve kanten van Bitcoinmining, zoals het afvangen van methaan, het balanceren van het elektriciteitsnet en het financieren van elektrificatie.


Ethereum schakelde in 2022 over naar Proof of Stake en voltooide deze stap door in 2023 de opname van in staking vastgezette Ether mogelijk te maken. Daarnaast werkte het Ethereum-ecosysteem in 2023 aan verdere schaalbaarheid in de vorm van diverse L2-netwerken en de voorbereiding op update EIP 4844. Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4844 introduceert het concept van 'blobs' - grote datasets die buiten de Ethereum blockchain kunnen worden opgeslagen, maar toch beveiligd zijn door het netwerk. Dit vermindert de hoeveelheid data die daadwerkelijk op de blockchain moet worden opgeslagen en verwerkt, waardoor de efficiëntie toeneemt.


Solana overleefde zijn eerste bear market waarin de koers met 97% viel van bijna 260 dollar naar 8 dollar. Solana zet primair in op snelheid en gebruiksgemak, op dit moment een onderontwikkeld terrein bij veel andere protocollen, en lijkt een belangrijk protocol te worden in de komende jaren.


Nieuwe bullmarkt?

Het lijkt erop dat we aan de vooravond staan van een nieuwe bullmarkt in crypto. De ontwikkelingen rondom de sector zijn positief. De kans is groot dat begin 2024 Bitcoin ETF’s zullen worden goedgekeurd. De verwachting is ook dat Ethereum ETF’s niet lang daarna zullen volgen. Er zal daarnaast in diverse landen nieuwe regelgeving worden opgesteld of worden uitgebreid, wat de (rechts)zekerheid over crypto vergroot. In de EU zal MiCAR in 2024 in twee stappen van kracht worden. Daarnaast krijgt de cryptomarkt vooralsnog rugwind door de verwachting dat er in 2024 (verdere) monetaire versoepeling zal plaatsvinden.


Als we naar de protocollen en ecosystemen kijken, springt de aankomende Bitcoin-halving in het oog. Deze zal plaatsvinden in de tweede helft van april 2024. De Bitcoin-community zal doorwerken aan de totstandkoming van meer functionaliteiten boven op het protocol. Ethereum zal verder opschalen via EIP 4844 en de doorontwikkeling van L2’s. De verwachting is in algemene zin dat de verdere vervlechting van de traditionele financiële wereld en de cryptowereld zal toenemen. En dat gaming, real world assets (RWA’s) en modulariteit in/van blockchains om versneld op te schalen een vlucht zullen nemen. Daarnaast is het de hoop en verwachting dat er ook flinke stappen gezet zullen worden op het terrein van gebruiksvriendelijkheid. Verbeteringen op dat vlak zijn hard nodig om de technologie toegankelijk te maken voor een veel groter publiek.


In 2024 zullen we de ontwikkelingen via Deep Dives blijven volgen.



Overige DBC Deep Dives:

over het bericht: DBC Deep Dive: Gebruik van cryptovaluta uitdaging voor Nederlandse bedrijven
04 december 2023

DBC Deep Dive: Gebruik van cryptovaluta uitdaging voor Neder...

over het bericht: DBC Deep Dive - Een jaar na de val van FTX: SBF veroordeeld
30 november 2023

DBC Deep Dive - Een jaar na de val van FTX: SBF veroordeeld

over het bericht: DBC Deep Dive: UTXO en Account-based blockchains
13 november 2023

DBC Deep Dive: UTXO en Account-based blockchains

over het bericht: DBC Deep Dive: Trendbreuk in de media: Bitcoin is goed voor het klimaat
05 oktober 2023

DBC Deep Dive: Trendbreuk in de media: Bitcoin is goed voor ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Ontwikkelingen in het ecosysteem van digital assets
21 september 2023

DBC Deep Dive: Ontwikkelingen in het ecosysteem van digital ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Spot Bitcoin ETF - Een ‘positive black swan’?
01 september 2023

DBC Deep Dive: Spot Bitcoin ETF - Een ‘positive black swan’?

over het bericht: DBC Deep Dive: Vertrek Binance, kritieke transities Ethereum & de Hinman-test
20 juni 2023

DBC Deep Dive: Vertrek Binance, kritieke transities Ethereum...

over het bericht: DBC Deep Dive: Meer innovatie op Bitcoin, Lange Wachtrij Staking Ethereum
06 juni 2023

DBC Deep Dive: Meer innovatie op Bitcoin, Lange Wachtrij Sta...

over het bericht: DBC Deep Dive - Decentrale technologie en AI: De perfecte symbiose?
10 mei 2023

DBC Deep Dive - Decentrale technologie en AI: De perfecte sy...

over het bericht: DBC Deep Dive - Europa neemt de leiding: MiCA en de regulering van digitale assets
10 mei 2023

DBC Deep Dive - Europa neemt de leiding: MiCA en de reguleri...

over het bericht: DBC Deep Dive: And then they fight you (in the US)?
21 april 2023

DBC Deep Dive: And then they fight you (in the US)?

over het bericht: DBC Deep Dive: Shapella-update Ethereum, account abstraction, privacy pools & Rollkit
28 maart 2023

DBC Deep Dive: Shapella-update Ethereum, account abstraction...