Ga naar inhoud

DBC Deep Dive: De beloften en uitdagingen van AI en crypto applicaties

Dit artikel is onderdeel van de reeks #DBCDeepDives over Digital Assets en Web3 in samenwerking met DescryptorMet speciale dank aan Zeki Erkin. 

Vitalik Buterin belicht in zijn recente artikel manieren waarop AI en crypto elkaar kunnen versterken. In dit artikel gaat hij een stap verder dan andere experts en commentatoren die hebben aangegeven dat er synergieën bestaan tussen AI en decentrale technologie. Daarover publiceerden we enkele maanden geleden een Deep Dive artikel. Naar aanleiding van de publicatie van Buterin vroegen we Zeki Erkin, associate professor van de Cyber Security Group van de TU Delft, naar een reflectie op het artikel en zijn eigen ideeën over de wijze waarop AI en blockchain/crypto met elkaar gecombineerd kunnen worden.

deep dive bl en AI

Source


In zijn artikel belicht Buterin vier specifieke categorieën combinaties van AI en crypto.

 1. AI als speler in het spel (hoogste haalbaarheid):
  AI kan deelnemen aan crypto-ecosystemen door mechanismen te gebruiken die gedreven worden door menselijke inputs binnen protocollen. Denk hierbij aan AIs die handelen, investeren of zelfs deelnemen aan governance binnen blockchain-ecosystemen. Het idee is dat deze AIs waarde kunnen toevoegen door efficiëntie en nieuwe inzichten, zolang de prikkels maar goed zijn ontworpen.
 2. AI als interface voor het spel (hoge potentie, maar met risico's):
  Hier gaat het om het gebruik van AI om gebruikers te helpen navigeren in de complexe wereld van crypto. AI kan helpen om informatie te filteren, advies te geven, en gebruikers te beschermen tegen fraude en scams. Dit vraagt echter om zorgvuldige ontwikkeling om misleiding en manipulatie door AI te voorkomen.
 3. AI als de regels van het spel (zeer voorzichtig benaderen):
  In deze categorie wordt AI direct geïntegreerd in blockchains of DAO's, bijvoorbeeld als 'AI-rechters' die beslissingen nemen binnen het ecosysteem. Dit is een uitdagend gebied omdat het moeilijk is om AI volledig betrouwbaar en transparant te maken. De risico's van vooringenomenheid en fouten zijn significant en vereisen grondige overweging.
 4. AI als het doel van het spel (lange termijn maar intrigerend):
  Dit concept gaat over het ontwerpen van crypto-structuren met het expliciete doel om AI te bouwen en te onderhouden. Deze AI's zouden dan voor diverse doeleinden buiten het crypto-ecosysteem gebruikt kunnen worden. Crypto-mechanismen kunnen helpen om de training van AI's beter te belonen of om te zorgen dat AI's geen privégegevens lekken of misbruikt worden.


Noodzaak van transparantie en regulering

Erkin is het eens met de potentiële voordelen die Buterin schetst, maar onderstreept dat voordat we AI en blockchain kunnen combineren, er een duidelijke consensus moet zijn over definities en doelen. Wat verstaan we bijvoorbeeld onder ‘privacy’ en ‘transparantie’?

Hij pleit daarnaast voor duidelijke regels en verantwoordelijkheden voor AI developers en auditors. Regelgeving is essentieel om innovatie in goede banen te leiden zonder de maatschappij te schaden en om te garanderen dat technologieën ethisch en rechtvaardig worden gebruikt. Die duidelijke regels moeten de risico’s van autonome AI mitigeren en de risico's van verkeerde classificatie en discriminatie door AI tot een minimum beperken.

Hij ziet blockchain als een middel om gelijke kansen te creëren door transparantie te bieden over de datasets die worden gebruikt om AI-modellen te trainen, wat andere partijen in staat stelt om te concurreren of samen te werken op een meer gelijkwaardig speelveld. Zodoende kan het op termijn zorgen voor checks en balances voor de grote techbedrijven.

In het algemeen is Erkin positief over de combinatie van AI en blockchain, maar hij benadrukt dat er zonder adequate regulering en een duidelijk begrip van de technologieën serieuze ethische en operationele problemen kunnen ontstaan. Hij stelt voor dat Europese regelgeving, zoals de GDPR, techbedrijven kan sturen richting meer ethisch en transparant gebruik van AI. Erkin ziet de huidige tijd als een overgangsperiode waarin bedrijven leren omgaan met nieuwe technologieën binnen de grenzen van deze regelgeving.

Kansen: ja, maar onder voorwaarden

Erkin erkent de potentie van de combinatie van crypto en AI, maar waarschuwt dat er nog veel werk moet worden verricht om op een maatschappelijk verantwoorde wijze dergelijke applicaties te implementeren. Als we naar de vier categorieën van Buterin kijken, dan ziet Erkin de grootste maatschappelijke meerwaarde in categorie 4 (het ontwerpen van crypto-structuren met het expliciete doel om AI te bouwen en te onderhouden). Voor categorie 3 geeft hij aan dat autonome AI riskant kan zijn en dat menselijke supervisie nodig is. Erkin benadrukt het belang van menselijke betrokkenheid en aansprakelijkheid wanneer AI wordt ingezet voor kritieke functies. De eerste categorie (AI als speler in het spel) lijkt ook Erkin het meest haalbaar op korte termijn, maar het vergt veel menselijk werk om het goed in te richten.

Overige DBC Deep Dives
over het bericht: DBC Deep Dive: Ook spot ETH ETF? Rechtszaken en nieuwe AML-regels
30 januari 2024

DBC Deep Dive: Ook spot ETH ETF? Rechtszaken en nieuwe AML-r...

over het bericht: DBC Deep Dive: Kan een spot ETF ook negatief uitpakken voor Bitcoin?
10 januari 2024

DBC Deep Dive: Kan een spot ETF ook negatief uitpakken voor ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Goodbye 2023, Hello 2024!
22 december 2023

DBC Deep Dive: Goodbye 2023, Hello 2024!

over het bericht: DBC Deep Dive: Gebruik van cryptovaluta uitdaging voor Nederlandse bedrijven
04 december 2023

DBC Deep Dive: Gebruik van cryptovaluta uitdaging voor Neder...

over het bericht: DBC Deep Dive - Een jaar na de val van FTX: SBF veroordeeld
30 november 2023

DBC Deep Dive - Een jaar na de val van FTX: SBF veroordeeld

over het bericht: DBC Deep Dive: UTXO en Account-based blockchains
13 november 2023

DBC Deep Dive: UTXO en Account-based blockchains

over het bericht: DBC Deep Dive: Trendbreuk in de media: Bitcoin is goed voor het klimaat
05 oktober 2023

DBC Deep Dive: Trendbreuk in de media: Bitcoin is goed voor ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Ontwikkelingen in het ecosysteem van digital assets
21 september 2023

DBC Deep Dive: Ontwikkelingen in het ecosysteem van digital ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Spot Bitcoin ETF - Een ‘positive black swan’?
01 september 2023

DBC Deep Dive: Spot Bitcoin ETF - Een ‘positive black swan’?

over het bericht: DBC Deep Dive: Vertrek Binance, kritieke transities Ethereum & de Hinman-test
20 juni 2023

DBC Deep Dive: Vertrek Binance, kritieke transities Ethereum...

over het bericht: DBC Deep Dive: Meer innovatie op Bitcoin, Lange Wachtrij Staking Ethereum
06 juni 2023

DBC Deep Dive: Meer innovatie op Bitcoin, Lange Wachtrij Sta...

over het bericht: DBC Deep Dive - Decentrale technologie en AI: De perfecte symbiose?
10 mei 2023

DBC Deep Dive - Decentrale technologie en AI: De perfecte sy...

over het bericht: DBC Deep Dive - Europa neemt de leiding: MiCA en de regulering van digitale assets
10 mei 2023

DBC Deep Dive - Europa neemt de leiding: MiCA en de reguleri...

over het bericht: DBC Deep Dive: And then they fight you (in the US)?
21 april 2023

DBC Deep Dive: And then they fight you (in the US)?

over het bericht: DBC Deep Dive: Shapella-update Ethereum, account abstraction, privacy pools & Rollkit
28 maart 2023

DBC Deep Dive: Shapella-update Ethereum, account abstraction...

over het bericht: DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 3 Inhoud en reikwijdte MiCA
12 juli 2022

DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 3 ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation Deel 2 - Bestaande wetgeving voor crypto
01 juli 2022

DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation Deel 2 - ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 1 Het Europese wetgevingstraject
22 juni 2022

DBC Deep Dive: Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 1 ...

over het bericht: DBC Deep Dive: Digitaal vastgoed in de metaverse – Woon jij straks naast Snoop Dogg?
12 april 2022

DBC Deep Dive: Digitaal vastgoed in de metaverse – Woon jij ...

Meer informatie over digital assets en Web3 via:
over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases